IMDb Polls

Poll: Top 25 Russian Actors

These are the top 25 Russian actors sorted by IMDb STARmeter on 04/20/2019. Who is your favorite?

After voting, please discuss here.

Make Your Choice

 1. Vote!
   

  Anton Yelchin

 2. Vote!
   

  Yul Brynner

 3. Vote!
   

  Lev Gorn

 4. Vote!
   

  Pasha D. Lychnikoff

 5. Vote!
   

  Yuri Kolokolnikov

 6. Vote!
   

  Alexander Godunov

 7. Vote!
   

  Oleg Taktarov

 8. Vote!
   

  Alexander Petrov

 9. Vote!
   

  Vladimir Mashkov

 10. Vote!
   

  Grigoriy Dobrygin

 11. Vote!
   

  Rudolf Nureyev

 12. Vote!
   

  Danila Kozlovsky

 13. Vote!
   

  Konstantin Khabenskiy

 14. Vote!
   

  Ravil Isyanov

 15. Vote!
   

  Igor Jijikine

 16. Vote!
   

  Richard Marner

 17. Vote!
   

  Vladimir Sokoloff

 18. Vote!
   

  Alex Sparrow

 19. Vote!
   

  Artemiy Spiridonov

 20. Vote!
   

  Vladimir Burlakov

 21. Vote!
   

  Nikita Mikhalkov

 22. Vote!
   

  Michael Gor

 23. Vote!
   

  Aleksey Serebryakov

 24. Vote!
   

  Alexander Diachenko

 25. Vote!
   

  Mischa Auer


Recently Viewed