Edit
JIang hu lun jian shi lu (2014) Poster

Full Cast & Crew

Directed by 

Zhuoyuan Jiang

Writing Credits (in alphabetical order)  

Feifei Gu ... (script by) (as Faye Gu)
Zhuoyuan Jiang ... (script by) (as Billy Jiang)

Cast (in credits order)  

Ryan Zheng ... Situ Yaozu (as Kai Zheng)
Jian Sun ... Zhang Dingding
Zhilin Pan ... Wang Erya
Si-lu Yu Si-lu Yu ... Wang Cui
Wu Ma ... Situ Guangzong
Kar-Ying Law ... Emperor
Kin-Yan Lee ... County Magistrate A
Zhusheng Yin ... Zhang Erhe
Haoyu Yang ... County Magistrate B
Baobao Gao Baobao Gao ... Procuress
Hao Jing Hao Jing ... Liu Sibian
Xun Wang Xun Wang ... Housing Agency
Zheng Chen Zheng Chen ... Security A
Yunwei He Yunwei He ... Gao Ren
Zhuoyuan Jiang Zhuoyuan Jiang ... 2th Emperor's Son-in-law
Die Cai Die Cai ... Li Jingxiang
Chuan Fan Chuan Fan
Jiawei Xia Jiawei Xia ... Zhang Dawei
Da Yin Da Yin
Shengye Li Shengye Li
Yibo Han Yibo Han
Ge Qin Ge Qin ... Grand eunuch
Haochuan Gong Haochuan Gong ... Imperial Guard A
Zhongqiu Sun Zhongqiu Sun ... Imperial Guard B
Wenqian Xu Wenqian Xu ... Meng Meng
Yu Zhao Yu Zhao ... County Magistrate C
Xuefeng Wan Xuefeng Wan ... QuanZhen Sect Taoist Priest
Yi Xiong Yi Xiong ... Boss Xiong
Guangzhi Jiang Guangzhi Jiang ... Legal Executive
Rest of cast listed alphabetically:
Zhenhui Li Zhenhui Li

Produced by 

Yi'an Sun ... co-producer (co-produced by)
Lu Wang ... executive producer
Maggie Wang ... executive producer
Yifei Wang ... executive producer
Li Xu ... co-producer (co-produced by) / producer (produced by)
Pingan Xu ... executive producer
Mingxin Ye ... executive producer
Ping Zhao ... executive producer (as Zhao Ping)

Music by 

Uma Liu

Cinematography by 

Tony Wang ... director of photography

Film Editing by 

Fang Qian ... (as Alisa Qian)

Art Direction by 

Yu Zhao

Costume Design by 

Yi Wang ... (styling director)

Makeup Department 

Banghu Liang ... makeup designer assistant
Yanchao Shen ... beauty makeup designer
Zhongyu Shu ... makeup designer assistant
Jia Song ... makeup designer assistant
Weigang Su ... makeup designer assistant
Zhiyong Su ... hair designer
Yingsheng Wang ... makeup designer assistant

Production Management 

Guangzhi Jiang ... accountant
Tong Li ... executive producer
Xiaosai Ma ... executive producer
Yongxu Mu ... life producer
Yutai Qu ... on-set manager
Yi'an Sun ... production manager
Maggie Wang ... production manager
Desheng Xu ... executive producer
Li Xu ... production manager
Lin Xu ... production manager
He Zhang ... producer assistant
Yonggan Zhang ... producer assistant

Second Unit Director or Assistant Director 

Mi An ... director assistant
Chao Du ... director assistant
Chuan Fan ... first assistant director
Na Hui ... script supervisor
Beichuan Li ... story board

Art Department 

Jinliang Chen ... art director assistant
Kang Cheng ... property
Qiang Cheng ... property
Guanghua Fang ... property
Guangyong Fang ... property
Wujiu Fang ... property
Xingying Guo ... property
Xinlong He ... property
Zhangfu Huang ... property
Chengfu Jiang ... property
Yang Jiang ... property
Liangmin Li ... property
Zhongqi Li ... property
Chuanzhong Liang ... stand-by props
Jun Mao ... art director
Shihua Ni ... property
Fatian Nie ... property
Xinxin Qi ... animator
Baosheng Rao ... property
Minggao Shen ... property
Benwu Sheng ... property
Mingjie Sun ... stand-by art director
Bin Wang ... stand-by props
Guowei Wang ... tailor
Junmin Wang ... property
Zhaofu Wang ... property
Jinming Wu ... property master
Shuanglin Wu ... property
Dongdong Xia ... property
Dajun Xu ... property
Tigao Yu ... property
Tie Zeng ... property
Bing Zhang ... property
Decheng Zhang ... property
Wengui Zhang ... stand-by props
Fenglin Zhao ... property
Shi Ming Zhao ... art director (as Shiming Zhao)
Mingjun Zheng ... property
Xuhua Zhou ... property
Liumin Zhu ... property

Sound Department 

A.-Xin ... foley artist
Ce Sun ... dialogue editor
Jiarui Tian ... foley editor
Miao Wang ... sound effects editor
Yi Xiong ... sound director
Hailong Xu ... sound recordist assistant
Yaowei Xu ... sound recordist assistant
Jie Yin ... ambient effects editor / re-recording mixer
Shuo Zhang ... foley editor

Visual Effects by 

Yonghu Chen ... compositing coordinator
Chen Cui ... compositor
Mingxing Dong ... vfx supervisor
Yizhe Feng ... compositing coordinator
Fan Gao ... compositing coordinator
Yue Gu ... cg effects
Xiaofei Guo ... compositor
Wenbin He ... compositor
Hongfei Li ... compositor
Lu Li ... compositor
Junling Liang ... compositing coordinator
Fenglei Liu ... compositor
Xiaoxiao Qi ... compositor
Qi Qian ... compositor
Shuang Sun ... compositor
Haixing Wang ... compositor
Jing Wang ... compositor
Kai Wang ... compositor
Meng Wang ... compositor
Yongmeng Wang ... cg effects
Zheng Wang ... compositor
Dongmei Xu ... vfx chief
Jian Xu ... compositor
Tian Xu ... compositor
Huchuan Yang ... compositor
Xian Yang ... cg effects
Hongzhi Zhao ... compositor
Jianpeng Zhao ... compositor
Xiaobin Zhu ... compositor

Stunts 

Guangzhou Bi ... stunts
Jian Chen ... stunts
Jiping Dai ... stunts
Jia Ci Dong ... stunts (as Jiaci Dong)
Bin Fu ... stunt coordinator
Jianchang Guo ... stunts
Xuchao Hu ... stunts
Lei Jia ... stunts
Jie Ke ... stunts
Chaoqun Li ... stunts
Shuanzhu Li ... stunts
Zhenhui Li ... stunts
Haijun Mu ... stunts
Bin Wang ... stunts
Kai Yan ... stunts
Longbo Yang ... stunts
Ming Ming Yang ... stunts (as Mingming Yang)
Lipeng Yao ... stunts
Chenwu Ye ... stunts
Kaikai Yuan ... stunts
Chuanqin Zhang ... stunts

Camera and Electrical Department 

Yong Cao ... camera operator
Hongyue Cui ... focus puller
Saren Daman ... focus puller
Xilai Dong ... first assistant lighting
Aoao Fan ... lighting assistant
Chenglai Gao ... lighting assistant
Chaojiang He ... camera crew
Xiaoliang Jia ... camera crew
Xi Jiang ... lighting assistant
Yu Li ... camera operator assistant
Feifei Peng ... lighting assistant
Yi Song ... camera operator assistant
Xuefeng Wan ... gaffer
Lizhong Wang ... camera operator
Yuanshuai Wu ... lighting assistant
Meng Xia ... documentary / still photographer
Yaojun Xie ... lighting assistant
Bo Zhang ... focus puller
Shuangcai Zhang ... electrician
Wenming Zhang ... camera operator assistant

Casting Department 

Feng Wang ... casing assistant director

Costume and Wardrobe Department 

Wen Liu ... costumer
Qisong Xu ... costumer
Shaohua Yang ... costume supervisor
Shaoxiong Yang ... costumer
Jiale Zhao ... costumer
Yulong Zhu ... costumer

Editorial Department 

Somnus Cai ... mastering manager
Jing Chen ... editor assistant
Youmin Chen ... post-production coordinator
Qun Cui ... video technology support
Steven Cui ... digital intermediate producer
Aimee Feng ... digital intermediate technical assistant (as JJ Feng)
Henry Gao ... digital intermediate technical assistant
Lu Guo ... chinese subtitle
Guocai Huang ... end rolling screen production
Jing Li ... editor assistant
Lydia Li ... color assistant
Abel Liu ... digital intermediate technical assistant
Lani Liu ... digital intermediate technical assistant
Peigen Liu ... digital intermediate technical assistant
Lingxia Ma ... chinese subtitle
Ethan Park ... digital intermediate supervisor
Wen Ren ... digital intermediate technical manager
Feng Sha ... video technology support
Gavin Wei ... digital intermediate technical director
Kidd Xie ... digital intermediate technical assistant
Annie Xu ... digital intermediate producer assistant
Xuebing Yang ... digital intermediate technician
Xiang Ye ... editor assistant
Hua Yuan ... chinese subtitle
Yujia Zhai ... post-production supervisor
Amber Zhang ... colorist
Anne Zhou ... digital intermediate conform

Location Management 

Huijun He ... location manager
Yulin Li ... location manager
Angang Yin ... location manager

Music Department 

Jinke Du ... music production
Xuan Li ... music production
Uma Liu ... music producer / music supervisor
Yoshio Sonoda ... music production
Tianche Zhou ... mixing engineer (as TC Zhou) / music recordist (as TC Zhou)

Transportation Department 

Fan'an Chen ... driver
Fei Chen ... driver
Wei Chen ... driver
Haojie Ding ... driver
Maojun Fan ... driver
Kui Gao ... driver
Hongming He ... driver
Huasheng Huang ... driver
Long Jing ... driver
Weichang Jing ... driver
Ren Li ... driver
Yuedong Li ... driver
Jiafa Liao ... driver
Xueqiang Liu ... driver
Zhanhu Meng ... driver
Yun Qin ... driver
Haofei Ren ... driver
Zhongjian Shao ... driver
Guangqing Song ... driver
Jianping Su ... driver
Hesheng Sun ... driver
Sifeng Sun ... driver
Guangwen Wang ... driver
Jinxin Wang ... driver
Guocai Xie ... driver
Ruhe Yin ... driver
Dihe Yu ... driver
Guangli Zhang ... driver
Mingyou Zhang ... driver
Quanbin Zhang ... driver
Yuzhu Zhang ... driver
Zuo Zhang ... driver
Chunhua Zhao ... driver
Shouzhong Zhao ... driver

Other crew 

Nannan Ai ... literary editor
Yuhao Chang ... planned by
Lin Chen ... on-set production assistant
Xiangrong Chen ... presented by
Youmin Chen ... production coordinator
Tao Cui ... sell wholesale
Xin Duan ... forensic
Guanpeng Feng ... sell wholesale
Xiuhai Feng ... forensic
Feifei Gu ... planned by
Jianwei He ... horse trainer
Xiaoqiu He ... presented by
Fuxin Hu ... horse trainer
Jian Hu ... horse trainer
Wei Hu ... sell wholesale
Ziwei Huang ... sell wholesale
Peng Ji ... sell wholesale
Zhifeng Jiang ... sell wholesale
Zhang Jing ... circulation director
Miao Lei ... sell wholesale
Aimin Li ... planner
Fei Li ... forensic
Pan Li ... sell wholesale
Xiaosheng Li ... designed by
Yingying Li ... sell wholesale
Yunan Li ... promotion planning
Yunhua Ling ... sell wholesale
Qingling Liu ... promotion planning
Yang Liu ... promotion planning
Zhiqiang Liu ... forensic
Yingjun Lu ... horse trainer
Chunlin Luo ... horse trainer
Ping Luo ... production assistant
Ruijia Lv ... sell wholesale
Qingguo Ni ... media public relations
Junda Niu ... production assistant
Rongrong Pan ... sell wholesale
Yongchao Qiu ... sell wholesale
Zhe Qu ... sell wholesale
Xue Rui ... sell wholesale
Yarong Shen ... literary editor
Xiaowan Shi ... promotion planning
Lixin Song ... sell wholesale
Wenbin Song ... sell wholesale
Jun Sun ... planned by
Xiqian Sun ... marketing planning
Yi'an Sun ... planner
Jun Tang ... sell wholesale
Tian Tian ... sell wholesale
Baikui Wang ... sell wholesale
Feifei Wang ... sell wholesale
Luyao Wang ... sell wholesale
Qian Wang ... presented by
Shuai Wang ... promotion planning
Xinxin Wang ... sell wholesale
Yang Wang ... publicity planning director
Yiwei Wang ... presented by
Jie Wu ... media relations director
Zheng Wu ... planned by
Zhenxing Wu ... sell wholesale
Haojie Xia ... sell wholesale
Meiyun Xie ... sell wholesale
Bingchen Xu ... media public relations
Bingjie Xu ... literary editor
Qian Xu ... sell wholesale
Yuan Xu ... sell wholesale
Jiandong Xue ... sell wholesale
Baohe Yang ... presented by
Boshu Yang ... marketing planning
Ji Yang ... sell wholesale
Shan Yang ... sell wholesale
Tian Yu ... marketing director
Xiaoxiao Yu ... sell wholesale
Xinwei Yue ... forensic
Bingxin Zhang ... sell wholesale
Chi Zhang ... planner
Feng Zhang ... circulation director
Hong Zhang ... presenter
Jinming Zhang ... sell wholesale
Lequan Zhang ... sell wholesale
Qi Zhang ... sell wholesale
Wenjie Zhang ... sell wholesale
Yuxiang Zhang ... promotion planning
Zhitong Zhang ... forensic
Wenjie Zhao ... marketing planning
Yan Zhao ... literary editor
Ying Zhao ... sell wholesale
Yanfeng Zhou ... sell wholesale
Lingfeng Zhu ... planned by
Tieyan Zhu ... sell wholesale

See also

Release Dates | Official Sites | Company Credits | Filming & Production | Technical Specs

Contribute to This Page


Recently Viewed