Edit
Da zhai men (TV Series 2001–2003) Poster

(2001–2003)

Full Cast & Crew

Series Directed by 

Baochang Guo ... (72 episodes, 2001-2003)
Li-ping Fan ... (1 episode, 2003)
Hai Hong ... (1 episode, 2003)
Xue-bin Shen ... (1 episode, 2003)

Series Writing Credits  

Baochang Guo ... (72 episodes, 2001-2003)

Series Cast  

...  Bai Jingqi 61 episodes, 2001-2003
...  Yang Jiuhong 37 episodes, 2001-2003
...  Bai Ying-yu 33 episodes, 2001
...  Bai Wen Shi 32 episodes, 2001-2003
...  Li Xiangxiu 32 episodes, 2003
Qian Zhang ...  Hu Zong Guan 31 episodes, 2001
Ping Li ...  Bai Ya-ping 29 episodes, 2001
Xinling Li ...  Bai Mei 28 episodes, 2003
Bin Liu ...  Bai Jingye 28 episodes, 2003
Yuting Jin ...  Bai Hui 26 episodes, 2003
...  Tang Youqiong 26 episodes, 2003
Hewei Yu ...  Bai Zhan'an 27 episodes, 2003
Yan Zhang ...  Bai Fang Shi 25 episodes, 2001
Shaohua Zhang ...  Ma Liqiu 24 episodes, 2001-2003
Xin-guang Jia ...  Bai Jing-yi 23 episodes, 2001
Yanjun Bi ...  Bai Ying-xuan 22 episodes, 2001
Ping Ru ...  Huang Chun 22 episodes, 2001
Li Ma ...  Dou Kou, Maid 22 episodes, 2003
Mei-fang Zhang ...  Ling Jiao, Maid 21 episodes, 2003
Kesheng Lei ...  Wang Xiguang 21 episodes, 2001-2003
Dong-wen Guo ...  Hu Zi Tou 18 episodes, 2001
Dong-lai Lu ...  Da Tou Er 18 episodes, 2001
Yu-ze Li ...  Bai Zhan-guang 19 episodes, 2003
Ruixin Tong ...  Bai Zhanyuan 18 episodes, 2003
Ying Wu ...  Pei Lan, Maid 18 episodes, 2003
Jian Xin ...  Little Hu Zong Guan 19 episodes, 2003
Ting Zhu ...  Bing Lang, Maid 18 episodes, 2003
Xu Zhu ...  Bai Zhan-ping 19 episodes, 2003
Xiangyin Cheng ...  Bai Jingshuang 17 episodes, 2001
Cai-xin Sheng ...  Zhao Wu Ye 17 episodes, 2001
Shen Zhang ...  Wu Bei Le 17 episodes, 2001
Xi-hong Wang ...  Niu Huang 18 episodes, 2003
...  Bai Yuting 16 episodes, 2001-2003
Jian-xia Zhe ...  Hong Hua 16 episodes, 2001
Qiang Chen ...  Bi Yun-liang 17 episodes, 2003
Xiaorui Zhao ...  Zheng Laopi 15 episodes, 2001-2003
Coco Li ...  Yinhua 15 episodes, 2001
Tongsheng Han ...  Guan Jingshan 15 episodes, 2003
Xiao-lei Li ...  Bai Jing-lu 14 episodes, 2001
Lan Xie ...  Li Xiang-xiu 14 episodes, 2001
Changchun Liu ...  Tianmu Qingyi 15 episodes, 2003
...  Wu Yingyu 15 episodes, 2003
Bing Wang ...  Tian-yi, Youth / ... 13 episodes, 2001-2003
Shusheng Li ...  Bai Jing-si 13 episodes, 2001
Fei Yu ...  Chen Fang 13 episodes, 2003
Xiaoman Shi ...  Zhu Fu 12 episodes, 2001-2003
Yang Bai ...  Guan Shao-yi 12 episodes, 2001
...  Huang Li 12 episodes, 2001
Yi Zhao ...  Bai Jing-ye 12 episodes, 2001
Qian Wang ...  Miao Ruo-zhen 13 episodes, 2003
Meng Yang ...  Xiong Dan 13 episodes, 2003
Xue-zhi Zhou ...  Bai Jingyi 13 episodes, 2003
Juan Lei ...  Huai Hua 11 episodes, 2001
Xin-yong Zhang ...  Tu Er Ye 11 episodes, 2001
Zhao-bei Zhang ...  Bing Kuan 11 episodes, 2001
Shang-hong Fan ...  Tong Yue 11 episodes, 2003
Yan-zi ...  Niu Yun 11 episodes, 2003
Baochang Guo ...  Himself - Narrator / ... 10 episodes, 2001-2003
Wei-you Chen ...  Bai Jing-lu (youth) 10 episodes, 2001
Xin-min Li ...  Zhan Yu 10 episodes, 2001
Guang-ju Pan ...  Mr. Xu 10 episodes, 2001
Liyuan Wang ...  Bai Zhou Shi 10 episodes, 2001
Ran Wei ...  Guan Xiang-lian 10 episodes, 2001
Ying Wang ...  Bai Jingshuang 11 episodes, 2003
Yun-Feng Wang ...  Servant B 10 episodes, 2003
Jian-peng Zhou ...  Bai Jinggong 10 episodes, 2003
Hongtao Li ...  Bai Ying-yuan 9 episodes, 2001
Jixian Lu ...  Zhan Wang Ye 9 episodes, 2001
Liya Ai ...  Bai Yufen 9 episodes, 2001
Yi-shou Jiang ...  Chen San'er 9 episodes, 2001
Chao Liu ...  Bai Jingwu 9 episodes, 2001
Ming Li ...  Jin Er 9 episodes, 2003
Wenling Li ...  Duan Da-lan 9 episodes, 2003
Pei Liu ...  Bai Jiali 10 episodes, 2003
Wei Wang ...  Tian Yu-lan 9 episodes, 2003
Yi Yang ...  Bai Jing-sheng 9 episodes, 2003
He-yuan Zhao ...  Servant A / ... 9 episodes, 2003
Min-yi Zhu ...  Zhou Yulian 9 episodes, 2003
...  Little Hu Zong Guan 8 episodes, 2001
Si-jia Ma ...  Bai Yuting, youth 8 episodes, 2001
De-sheng Xia ...  Wei Da Ren 8 episodes, 2001
Dinghan Zhang ...  Bai Jia-li 8 episodes, 2001
Li Chen ...  Bai Jing-tang 8 episodes, 2003
Guang-ze Ma ...  Li Tian-yi 8 episodes, 2003
Jin-hua Sun ...  Mei Zhi Zi, Madam Tianmu 8 episodes, 2003
Wen-ming Sun ...  Bai Jing-yi 8 episodes, 2003
Ding Yue ...  Cook Feng 8 episodes, 2003
Yulu Du ...  Bai Meng-tang 7 episodes, 2001
Xudong Du ...  Han Rong-fa 7 episodes, 2001
Bing Liu ...  Feng Liu Er 7 episodes, 2001
Ying Shang ...  Wu Cui Gu 7 episodes, 2001
Xiaochuan Song ...  Wan Xiao-ju 7 episodes, 2001
Wan-qing Sun ...  Che Lao Hui 7 episodes, 2001
Chao-qun Wang ...  Bai Jing-wu (youth) 7 episodes, 2001
Da-li Hou ...  Huang Li 7 episodes, 2003
Zhan-Biao Shan ...  Servant 7 episodes, 2003
Zongluo Huang ...  Chang Gong Gong 6 episodes, 2001
Ni Jia ...  Da Ge Ge 6 episodes, 2001
Dan Liu ...  Ku Ju,Maidservant 6 episodes, 2001
Ming-song Ren ...  Jin Hua 6 episodes, 2001
Xue-bin Shen ...  Zhu Shun 6 episodes, 2001
De-li Sun ...  Dong Da-xing 6 episodes, 2001
Jia-ning Wu ...  Bai Jing-si (youth) 6 episodes, 2001
...  Ji Zongbu 6 episodes, 2001
Zhi-dan Fang ...  Captain XiaoCun 7 episodes, 2003
Jian Hu ...  Hong Feng 6 episodes, 2003
Gege Liu ...  Duan Er-lan 6 episodes, 2003
Hai-hua Lu ...  Zheng San-dan 7 episodes, 2003
Ying Xiong ...  Gao Yue-ling 6 episodes, 2003
Hao-ran You ...  Little Tian-yi 7 episodes, 2003
...  An Fu 5 episodes, 2001
Yao-miao Guan ...  Guan Xiang-lian, youth 5 episodes, 2001
Yusheng Li ...  Qi Fu-tian 5 episodes, 2001
Ci-hang Liu ...  Bai Jingqi, childhood / ... 5 episodes, 2001
Zijun Ma ...  Chen Yue-sheng 5 episodes, 2001
Yang Zhang ...  Bai Jing-gong 5 episodes, 2001
Zhenqi Zhao ...  Bai Ying Shi 5 episodes, 2001
Chen Liu ...  Bai Jingsi 6 episodes, 2003
Mutu Nige ...  Kato, aka Jia Teng Shou Nan 5 episodes, 2003
Chang-ying Wang ...  Yu Mama, Old Maid 5 episodes, 2003
Sheng An ...  Yang Yi-zeng 4 episodes, 2001
Xu-wen Bai ...  Guan Jingshan 4 episodes, 2001
Si-si Geng ...  Bai Yufen, youth 4 episodes, 2001
Qun He ...  Pi Tou'er 4 episodes, 2001
Xiaoshu He ...  Lao Fu Jin 4 episodes, 2001
Yong-sheng He ...  Tianmu Qingyi 4 episodes, 2001
Ling-zhi Liu ...  Bai Zhan-yuan 4 episodes, 2001
Jun Ma ...  Wu Zhang Gui 4 episodes, 2001
Jiacun Li ...  Coffin Duan Lao Ban 4 episodes, 2003
Xiao Lu ...  Little He Qi, daughter of Bai Jiali 4 episodes, 2003
Guitian Sun ...  Zhu Ma Shi, Zhu Fu's mother 4 episodes, 2003
Xue-lian Zhao ...  He Qi, daughter of Bai Jiali 4 episodes, 2003
Qiu-lin Bai ...  Shi Yuan-xiang 3 episodes, 2001
Ling-yue Chen ...  Huang Chun, youth 3 episodes, 2001
Bao-zhong Ji ...  Bai Jing-sheng 3 episodes, 2001
Su Liu ...  Bing Pian 3 episodes, 2001
Zeng-shou Ma ...  Bei Shi Ye 3 episodes, 2001
Lin-lin Song ...  Father Rong 3 episodes, 2001
...  Tagi 3 episodes, 2001
Li-nian Wang ...  Yan Ye 3 episodes, 2001
Yang Wang ...  Lian Xin, Maidservant 3 episodes, 2001
Liwen Yu ...  Lv Zhang Gui 3 episodes, 2001
You-chuan Yu ...  Wang Ba Gun Zi 3 episodes, 2001
Ya-xuan Yuan ...  He Luo-pu 3 episodes, 2001
Haiyan Zhang ...  Jin Lian 3 episodes, 2001
...  Li Lian-ying 3 episodes, 2001
Zongyin Zhou ...  Sun Wan-tian 3 episodes, 2001
Decheng Zhu ...  Bao Gong Tou 3 episodes, 2001
Cong Ding ...  Chinese Traitor A 3 episodes, 2003
Juan Du ...  Nurses 3 episodes, 2003
Jing Guo ...  Shen Xiao-qing, Jin Er's wife 3 episodes, 2003
Zhong-hua He ...  Qu Bei-yuan 3 episodes, 2003
Hai Hong ...  Shi Cheng 3 episodes, 2003
Yun-peng Huang ...  Bai Zhan-bang 3 episodes, 2003
Ji-dong Lu ...  Chinese Traitor B 3 episodes, 2003
Shen Ren ...  Xu Shi-meng / ... 3 episodes, 2003
Da-lu Yang ...  Wang Ming 3 episodes, 2003
Guo-gang Zhao ...  Zhao Dashui 3 episodes, 2003
Kong-li Cao ...  Niu Huang 2 episodes, 2001
Shaoxiong Guo ...  Li Man-fu 2 episodes, 2001
Bo Liu ...  Za Mao Er 2 episodes, 2001
...  Zhen Er 2 episodes, 2001
Yun-shou Tan ...  Fan Zhang Gui 2 episodes, 2001
Zi Yuan ...  Wang Xiguang (youth) 2 episodes, 2001
Wei-hua Zhong ...  Zhu Fu 2 episodes, 2001
Zhonghe Zhou ...  Zhan Kui-xi 2 episodes, 2001
Jian-ping Zhu ...  Wu Bao-sheng 2 episodes, 2001
Li-bo Fan ...  Nurses 2 episodes, 2003
Chun-hua Guo ...  Chinese teacher 2 episodes, 2003
Tao He ...  Du Er 2 episodes, 2003
Chen Liu ...  Bai Jing-bin 2 episodes, 2003
Xiao-feng Liu ...  Yu Juesheng 2 episodes, 2003
Xue-ying Liu ...  Young women A 2 episodes, 2003
Yu-xing Liu ...  Young women B 2 episodes, 2003
Wei-jiang Ma ...  He Fei 2 episodes, 2003
Gang Wang ...  Doctor 2 episodes, 2003
Guo-gang Wang ...  Luo Zu Zhang 2 episodes, 2003
Xiao-wei Wang ...  Black Man / ... 2 episodes, 2003
Zeng-He Zheng ...  Servant 2 episodes, 2003
...  Fuya Chai Guan 1 episode, 2001
Hong-jin Fu ...  Mao Zong Guan 1 episode, 2001
Li-min Gang ...  De Xian Sheng 1 episode, 2001
Zhixing Ge ...  Yu Da Ye 1 episode, 2001
Ying Han ...  Han Zhang Shi 1 episode, 2001
Yueqiao Han ...  He Yun 1 episode, 2001
Yong Hou ...  Nakamura 1 episode, 2001
...  Futai Da Ren 1 episode, 2001
Shuyuan Jin ...  Huai Hua's mother 1 episode, 2001
...  Gan Ba Ye 1 episode, 2001
Xiao Liang ...  Lu Xiao-ta 1 episode, 2001
Feng Liu ...  Shen Da Ren 1 episode, 2001
Zhibing Liu ...  Monk Hui Neng 1 episode, 2001
1 episode, 2001
Junyi Shen ...  He Ye Da Zuo 1 episode, 2001
Kè Su ...  Lu Guang-yi 1 episode, 2001
Zhen-lin Sun ...  Old Huang 1 episode, 2001
Hu-quan Wang ...  Dong Sheng 1 episode, 2001
Lin-Ping Xu ...  Bai Jing-yi (youth) 1 episode, 2001
...  Bai Hua 1 episode, 2001
Yuchun Yun ...  Zhu Shun's Mom 1 episode, 2001
Huijun Zhang 1 episode, 2001
...  Cixi 1 episode, 2001
Shuo-yu Chen ...  Tong Dalu, Tong Yue's son 1 episode, 2003
Gong-hai Du ...  Chairman Xiao 1 episode, 2003
Xin-hua Fang ...  Madam Fat 1 episode, 2003
Xue-bin Fu ...  Doctor Shen 1 episode, 2003
Ya-ming Ge ...  Big Guy 1 episode, 2003
Wen-lu Guan ...  General public 1 episode, 2003
Wenli Hei ...  Female teacher 1 episode, 2003
Iwona ...  female English teacher 1 episode, 2003
...  Head Officer 1 episode, 2003
Daguang Li ...  Captain Jia 1 episode, 2003
Jun-liang Li ...  Prison policeman 1 episode, 2003
Ke Li ...  Traffic Man 1 episode, 2003
Ailian Liu ...  Female Cadres 1 episode, 2003
...  Old Man in reception office 1 episode, 2003
Gui-rong Liu ...  General public 1 episode, 2003
Gui-xin Liu ...  General public 1 episode, 2003
Jing-cheng Liu ...  Martial Arts Teacher 1 episode, 2003
Zhongyuan Liu ...  Blind Yao 1 episode, 2003
Xiaofeng Ma ...  Yuan Shuncai, Manager from Communist Party 1 episode, 2003
Gu Meng ...  General public 1 episode, 2003
...  Barber Ren 1 episode, 2003
Jin-de Shen ...  Chefu 1 episode, 2003
Guang Shi ...  Sun Fu-tian 1 episode, 2003
Jing-ming Shi ...  Officer Hou 1 episode, 2003
Jun-hui Shi ...  Meng Tianfu, Li Tian-yi's brother 1 episode, 2003
Yi Shi ...  Shanjing Longyu 2 episodes, 2003
Lian-Yu Sun ...  Old Man 1 episode, 2003
Jin-liang Tie ...  Mid-age Man 1 episode, 2003
Ruimin Tong ...  Xiang Yunchuan 1 episode, 2003
Sujing Wang ...  Female Cadres 1 episode, 2003
Wei Wang ...  Lawyer Xiao 1 episode, 2003
Zhen-hua Wang ...  Officer Luo Qu Zhang 1 episode, 2003
Zhixia Wang ...  Propaganda leader 2 episodes, 2003
Zhong-jun Wang ...  Staff in Pharmacy 1 episode, 2003
Ying-Yan Wong ...  Cui Yi-gui 1 episode, 2003
Lian-liang Wu ...  Boss Jiao 1 episode, 2003
Yujuan Wu ...  Security guarantee 2 episodes, 2003
Naihuang Yang ...  Old janitor 1 episode, 2003
...  Apple Hawker, little girl 1 episode, 2003
Nai-jun You ...  Doctor 1 episode, 2003
Yanming Yu ...  Female Cadres 1 episode, 2003
Chao Zhang ...  Officer Tan 1 episode, 2003
Da-hai Zhang ...  Servant C 1 episode, 2003
Lin Zhang ...  Salesperson B 1 episode, 2003
Wei-xing Zhang ...  Jiao Wen 1 episode, 2003
Xian-yao Zhang ...  Player 1 episode, 2003
Xue-hao Zhang ...  Gong Ben 2 episodes, 2003
Yan-min Zhao ...  Schoolmaster Lu 1 episode, 2003
Ru-gao Zheng ...  Doctor Ji 1 episode, 2003

Series Produced by 

Ji Feng ... co-producer (40 episodes, 2001)
En Hu ... planner (40 episodes, 2001)
Peisen Li ... planning producer (40 episodes, 2001)
Baochang Guo ... co-producer (32 episodes, 2003)
Gege Liu ... executive producer (32 episodes, 2003)
Yiping Cui ... line producer (5 episodes, 2001)
Jianmin Gao ... line producer / planning producer (5 episodes, 2001)
Yongjian Li ... executive producer (5 episodes, 2001)
Wei Lin ... co-executive producer (5 episodes, 2001)
Yi Lin ... planning producer (5 episodes, 2001)
Guizhi Liu ... co-producer (5 episodes, 2001)
Junjie Liu ... producer (5 episodes, 2001)
Ming Luo ... planner (5 episodes, 2001)
Feng Ta ... executive producer (5 episodes, 2001)
Xiangjiang Tan ... producer (5 episodes, 2001)
Guohui Wang ... co-producer (5 episodes, 2001)
Dashen Wu ... planning producer (5 episodes, 2001)
Zhiyu Wu ... consulting producer (5 episodes, 2001)
Simin Zhang ... consulting producer (5 episodes, 2001)
Huayong Zhao ... supervising producer (5 episodes, 2001)
Jian Zhao ... co-producer (5 episodes, 2001)
Ping Dong ... co-producer (5 episodes, 2003)
Sanping Han ... producer (5 episodes, 2003)
Zhaocheng Jiang ... planner (5 episodes, 2003)
Bolun Li ... co-producer (5 episodes, 2003)
Fang Liu ... co-executive producer (5 episodes, 2003)
Jianli Liu ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Xiao Liu ... co-executive producer / planner (5 episodes, 2003)
Xiaolin Liu ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Xiaozhu Liu ... planner (5 episodes, 2003)
Le Qun Song ... co-producer (5 episodes, 2003)
Zhan Teng ... co-producer (5 episodes, 2003)
Daqing Wang ... executive producer (5 episodes, 2003)
Yi Wang ... planner (5 episodes, 2003)
Zhongjun Wang ... co-producer (5 episodes, 2003)
Zhonglei Wang ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Hongliang Wu ... supervising producer (5 episodes, 2003)
Yijun Zhao ... planner (5 episodes, 2003)
Xiaoping Zhu ... planner (5 episodes, 2003)
Jinmin Gao ... planning producer (1 episode, 2001)

Series Cinematography by 

Yaolin Zhao ... (40 episodes, 2001)
Yong Hou ... (32 episodes, 2003)
Fei Wu ... (32 episodes, 2003)

Series Film Editing by 

Yaozu Yang ... (72 episodes, 2001-2003)

Series Art Direction by 

Qi Lin ... (40 episodes, 2001)
Xiaoxia Chen ... (32 episodes, 2003)

Series Set Decoration by 

Jin-de Shen ... (1 episode, 2003)
Ping-quan Tian ... (1 episode, 2003)
Yun-Feng Wang ... (1 episode, 2003)

Series Costume Design by 

Chang-ying Wang ... (1 episode, 2003)

Series Costume and Wardrobe Department 

He-yuan Zhao ... costumer / costumes (32 episodes, 2003)
Ping Li ... costumes (1 episode, 2003)
Gui-xin Liu ... costumes (1 episode, 2003)
Chang-ying Wang ... costume supervisor (1 episode, 2003)

Series Music Department 

Jiping Zhao ... composer: theme music (72 episodes, 2001-2003)

Series Other crew 

Gu Meng ... production staff (1 episode, 2003)
Lian-Yu Sun ... production staff (1 episode, 2003)

See also

Release Dates | Official Sites | Company Credits | Filming & Production | Technical Specs

Contribute to This Page