Jag är nyfiken - en film i blått Poster

Awards

Guldbagge Awards 1968

Winner
Guldbagge
Best Actress (Bästa kvinnliga huvudroll)
Lena Nyman
For Jag är nyfiken - en film i gult

See also

FAQ | User Reviews | User Ratings | External Reviews | Metacritic Reviews

Contribute to This Page

Please see our guide to updating awards

Recently Viewed