Released between 2000-01-01 and 2000-12-31 Uzbekistan (Sorted by Popularity Ascending)1. Ayollar saltanaty (2000)

5.1
Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.1/10 X  

Add a Plot

Director: Yusup Razykov | Stars: Fatykh Jalolov, Mokhira Nurmetova, Zebo Nuruzova, Nigora Rakhimova

Votes: 11

2. Fellini (2000)

83 min | Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Nazim Abbasov | Stars: Zebo Iudasheva, Abdulhay Shermuhamedov, Bakhtiyer Zakirov, Zebo Nuruzova


2 titles.

Recently Viewed