With Yokota Shokai (Sorted by Popularity Ascending)1. Natsu matsuri (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ichiza Tatsusaburo

2. Kirî no yo no kane jûji no tsujiurâ (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

3. Hitohada jizo (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ichiza Umehachi

4. Nihon sankei ama no hashidate (1911)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

5. Adachigahara sandanme sodaeagi saibun nô (1909)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôzô Makino

6. Otoshi ana (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Gokuro Soganoya

7. Kamikûzuya (1909)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ganjirô Nakamura

8. Iwami shigetaro (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôzô Makino | Star: Matsunosuke Onoe

9. Hakone no sekisho (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ichiza Tatsusaburo

10. Tsukishiro (I) (1912)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

11. Imori no kuroyaki (1908)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Danjuro Tsuruya

12. Kojima Takanori hokare no sakura (1909)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôzô Makino | Stars: Kanzaburô Arashi, Shinshiro Ishikawa

13. Shin Momotarô (III) (1909)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

14. Yajikita abegawa (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ichiza Tatsusaburo

15. Sugawara denju tenarai kagami (1909)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôzô Makino | Stars: Tadashi Ichino, Komaume

16. Yugiri izaemon (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

17. Ohan choemon (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ichiza Tatsusaburo

18. Bake yanagi (1909)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ryutaro Ichiza Matsudaira

19. Ieyasuko tokugawa eitatsu monogatari (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

20. Chûshingura (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôzô Makino

21. Mamahaha (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

22. Hidakagawa (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ichiza Tatsusaburo

23. Ruizu no saigo (1912)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

24. Tamiya Bôtaro Konpira rishôki (1912)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôzô Makino | Star: Matsunosuke Onoe

25. Hoshizakana (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Gokuro Soganoya

26. Bankara shichifukuho (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Tatsusaburo Ichiza Irifune

27. Shiobara Tasuke Ichidaiki (1912)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôzô Makino | Star: Matsunosuke Onoe

28. Kankoku kan kankoku isshu (1908)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

29. Ninin baori (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ichiza Tatsusaburo

30. Ishi to bushi no kosai (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ichiza Tatsusaburo

31. Tsuzure nishiki (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Ichiza Wakasaburo

32. Onai hitome no kanshu (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Kangorô Nakamura, Ennojo Ichikawa

33. Suitengu risho no fukagawa (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Tatsusaburo Ichiza Kokita

34. Nishiki no hataage (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Tadamitsu Nakayama, Torataro Yoshimura

35. Goban Tadanobu (1909)

Short

6.6
Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôzô Makino | Stars: Matsunosuke Onoe, Ichitarô Kataoka, Kitsuraku Arashi

Votes: 5

36. Katakiuchi Sôzen-ji baba (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôzô Makino

37. Gorô Masamûne (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

38. Dango saiku (1908)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

39. Yonjungen jugatsu no saikyojidai gyoretsu (1907)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

40. Chîyoda no ninjo (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

41. Tôchinkan (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

42. Jinsei ichidai (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

43. Arisugawanomiya denka no eikoku onchaku (1907)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

44. Muteppo no jitenshanori (1907)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

45. Muratashiki pisutoru (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

46. Echigo jishi (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

47. Banshû sarayashiki (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

48. Inochi (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

49. Gikyo no kyodai karen no kyodai (1910)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

50. Namida no sannenkan (1911)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot


1-50 of 295 titles. | Next »

Recently Viewed