With Tenkatsu (Sorted by Popularity Ascending)1. Giri zukume (1915)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

2. Imokawa Mukuzô genkan-ban no maki (1917)

5 min | Animation, Short

6.4
Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

lost film.

Director: Hekoten Shimokawa

Votes: 5

3. Sei no kagayaki (1919)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Norimasa Kaeriyama | Stars: Minoru Murata, Harumi Hanayagi, Sugisaku Aoyama, Iyokichi Kondô

6. Gorô Masamune kôshiden (1915)

48 min

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino | Stars: Shirôgorô Sawamura, Kichisaburo Nakamura, Enjuro Ichikawa

7. Kôchiyama Sôshun (1916)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino | Star: Shirôgorô Sawamura

8. Tsubosaka reikenki (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

9. Shiragiku sôshi (1915)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

10. Seiryoku Tomigorô (1916)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

11. Kôjo Shiragiku (1919)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Uichirô Tamura | Stars: Kôichi Kuzuki, Minoru Takase, Miyoko Yasaki

12. Marumê karaudô (1918)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino | Star: Shirôgorô Sawamura

13. Ninjutsu fujisuke (1919)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino

14. Haihei no yume (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

15. Oiran no dochu (1914)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

16. Koi no urami (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

17. Joto renpeijo ni okeru rikugun dai kanpeishiki (1914)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

20. Kokui hatsuyo chochin gyôretsu no jikkyo (1914)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

21. Îkkyu osho to nozârashi gonsuke (1919)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino | Stars: Shirôgorô Sawamura, Enjuro Ichikawa

22. Tanuki goten (1915)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

23. Uta sendô (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

24. Murasaki nikki (1915)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

25. Jiraiya (III) (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

26. Shûnen no hebi (II) (1915)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

27. Momochi sandayu (1918)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino | Stars: Shirôgorô Sawamura, Enjuro Ichikawa

28. Taisho gonedo rikugun tokubetsu daienshu no jikkyo (1916)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

29. Ninjutsu kaiso Koga Saburou (1918)

Action

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino | Stars: Enjuro Ichikawa, Umetarô Onoe, Shirôgorô Sawamura

30. Kogarashi (1915)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

31. Uta renbo (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Chônosuke Ippa Yamazaki

32. Kameido to yotsume to asakusa kannon oyobi enoshima no fukei: kôhen (1914)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

33. Sayoarashi (1915)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Masao Inoue

34. Keihan rikugun daihiko (1915)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

35. Fûrisode kaji (1915)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

36. Noroi no moka (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Uichirô Tamura

37. Osaka soko no bakuhatsu osaka ajogawa daibakuhatsu no kokei (1917)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

38. Shukusho no Tôkyô (1914)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

39. Isaribi (1915)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

40. Okiku mushi (1916)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

41. Onna ichidai (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Chônosuke Yamazaki

42. Osakazoki (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

43. Oboro no haru (1916)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

44. Yokohama ondo (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

45. Daimyo gyôretsu jissha (1915)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

46. Kumo No Mine (1915)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

47. Tanuki taiji (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

48. Akita giminden (1919)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

49. Chame bozu dakana tsuei no maki imokawa ryozo tsuri no maki (1917)

Animation, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

50. Chugi (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot


1-50 of 249 titles. | Next »

Recently Viewed