With Eiga Geijutsu Kyokai (Sorted by Popularity Ascending)1. Sei no kagayaki (1919)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Norimasa Kaeriyama | Stars: Minoru Murata, Harumi Hanayagi, Sugisaku Aoyama, Iyokichi Kondô

2. Ikura gôjô demo (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Sugisaku Aoyama | Stars: Sugisaku Aoyama, Teru Azuma, Iyokichi Kondô, Yasuaki Oshiyama

3. Funiku no mure (1965)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Rentarô Mikuni | Star: Manabu Yamamoto

4. Onobu-chan no koi (1923)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Norimasa Kaeriyama | Stars: Mitsuko Azuma, Teru Azuma

7. Yuki no hate (Seishun zero chitai) (1965)

99 min

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kôe Shindô | Star: Keiko Niitaka

8. Dakuryû (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Norimasa Kaeriyama | Stars: Michiko Hayama, Ryuji Ishiyama

12. Ai no kyoku (1924)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Norimasa Kaeriyama | Stars: Iyokichi Kondô, Ôogi Shiomi, Shizue Natsukawa, Mikiko Hisamatsu

13. Gen'ei no onna (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Norimasa Kaeriyama | Stars: Sugisaku Aoyama, Teru Azuma, Iyokichi Kondô

14. Kôkoku no kagayaki (1922)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Norimasa Kaeriyama

15. Wakareyuku onna (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Yasuaki Oshiyama | Stars: Kazuma Andô, Sugisaku Aoyama, Teru Azuma, Iyokichi Kondô


15 titles.

Recently Viewed