With Kobayashi Shokai (Sorted by Popularity Ascending)1. Hanawa Hekonai meitô no maki (1917)

2 min | Animation, Short, Comedy

5.2
Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.2/10 X  

A samurai buys a dull sword from a merchant. He is quickly defeated by his intended victims due to his cheap sword and clumsiness.

Director: Junichi Kôuchi

Votes: 78

2. Adachigahara (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Ebijuro Ichikawa, Kowaka Ichikawa, Kiyosaburo Ichikawa

4. Kokoro no hana (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Shinsui Ishikawa, Toshiro Katsura, Kaoru Ishii, Toshiro Kunishima

5. Fuwa to Nagoya (1916)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Kaijuro Nakamura, Ganjo Jitsukawa

7. Geppaku (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

8. Isami hada (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

9. Midori no ito (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Shinsui Ishikawa, Kojiro Takabe, Makoto Kohori, Toshiro Katsura

11. Ogon kutsu (1917)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Harue Koike, Kikuko Ichikawa, Toshiro Katsura, Toshio Nishida

12. Kurokumo (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

13. Kôchiyama (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

14. Ukiyo no giri (1917)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

15. Shimo no yoru (1916)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Kojiro Takabe, Shinsui Ishikawa, Makoto Kohori, Toshiro Katsura

16. Yabure shamisen (1917)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

17. Îzayoi seishin (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

18. Usuki enishi asakusa jowa (1916)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

19. Hito murasame (1917)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Harue Koike, Kikuko Ichikawa, Toshiro Katsura, Toshio Nishida

20. Hagoromo so (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

21. Joruri zaka (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Kaijuro Ichikawa, Ganjo Jitsukawa, Ebijuro Ichikawa, Masunojo Ichikawa

22. Kuroda sodo (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Ichimezô Kataoka, Kaijuro Ichikawa, Ganjo Jitsukawa, Fukujuro Ichikawa

23. Otto no ada (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Nobuchika Nakano, Ken Shizuta, Kaoru Nishino, Hikotaro Matsushita

25. Musume katagi (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Nobuchika Nakano, Kojiro Shimada, Kaoru Nishino, Ichirô Ikeda

26. Chizome no nomi (1916)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Kojiro Kono, Tsutako Murase, Makoto Kohori, Kikuko Ichikawa

28. Kohan no ie (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Sakiko Hanaura, Kojiro Takabe, Toshiro Katsura

29. Kyôen rokû (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Yaoko Kinoshita, Mototsune Sagawa, Akitaka Nakamura, Hikotaro Matsushita

32. Kono ko no oya (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Masao Inoue, Fumiko Katsuragi, Keitaro Yoshioka, Kichinosuke Kinoshita

33. Banboko kappa matsuri (1917)

Animation, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

34. Ueno yawa (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Kikuko Ichikawa, Toshiro Katsura, Naminosuke Horikawa, Makoto Kohori

35. Matoi no hana (1917)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Jiro Kagawa, Yoshie Fujimura, Hideo Fujimura, Hosaku Yoshida

36. Kagayaki (1917)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Masao Inoue, Utako Nakayama, Takeshi Matsunaga, Kikue Fujimura

37. Kokoro no yami (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Shizue Tachibana, Yaoko Kinoshita, Ken Shizuta, Hikotaro Matsushita

40. Denshin owaka (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

42. Nasanu naka (1916)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Masao Inoue, Zanmu Kako | Stars: Masao Inoue, Kikuya Akimoto, Kichinosuke Kinoshita, Ensaku Yoshida

43. Ukiyo no nami (1917)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Nobuchika Nakamura, Tappatsu Sekine, Ken Shizuta, Kaoru Nishino

44. Sano Jirôzaemon (1914)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

46. Okuda yoshitp shi shiso no jikkyo (1917)

Documentary, Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

47. Futari zuma (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Mototsune Sagawa, Ken Shizuta, Kenji Kanno, Shizue Tachibana

49. Eikden kyoso (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

50. Hakanakii oyako (1917)

Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Tappatsu Sekine, Ken Shizuta, Kaoru Nishino, Kojiro Shimada


1-50 of 77 titles. | Next »

Recently Viewed