With Chang Cheng Film Company (Sorted by Popularity Ascending)2. Daxia Gan Fengchi (1928)

24 min | Short

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Xiao-zhong Yang | Stars: Olive Young, Hanjun Liu, Jingling Hong, Guilin Wang

3. Huoyanshan (1928)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

The Monkey King tries to take the "magic fan" from Princess Iron Fan. The fan is used to stop the fires that block the heroes' passage through the Flaming Mountains. Based on the ... See full summary »

Director: Xiao-zhong Yang | Stars: Olive Young, Jingling Hong, Guilin Wang, Huang Yueru

4. Yigian Chou (1927)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Xiao-zhong Yang | Stars: Menghe Gu, Hanjun Liu, Xiadian Lei, Jiqun Liu

5. Closing a Rift (1926)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Zeyuan Li, Liu Zhaoming | Stars: Manli Li, Olive Young

6. Yaoguang Xiaying (1928)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Xiao-zhong Yang | Stars: Olive Young, Minghua Shen, Jingling Hong

7. Kule Yuanyang (1926)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Zeyuan Li, Liu Zhaoming | Stars: Olive Young, Xiadian Lei, Hanjun Liu, Jiqun Liu

8. Langnu Qiongtu (1927)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Liu Zhaoming | Stars: Olive Young, Hanjun Liu, Xiadian Lei, Jiqun Liu

9. Yidai minghua hua yinghen (1940)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Nam Hoi Sap-Sam Long, Toi Wong | Stars: Yin Pak, Ying Cheung, Leung Yu, Kwai-Hong Lau

10. Juedai Jiaren (1940)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Cilong Wang | Stars: Butterfly Wu, Yin Wang, Naidong Wang, Pang-Fei Ngai


10 titles.

Recently Viewed