With Teikoku Kôgyô (Sorted by Popularity Ascending)1. Kokyô wo sutetê (1922)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Minoru Takase, Tsuyako Misono

2. Onobu-chan no koi (1923)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Norimasa Kaeriyama | Stars: Mitsuko Azuma, Teru Azuma

3. Wakareyuku onna (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Yasuaki Oshiyama | Stars: Kazuma Andô, Sugisaku Aoyama, Teru Azuma, Iyokichi Kondô

4. Kôjo Shiragiku (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

5. Hikoka no tsuma (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Minoru Takase, Tsuyako Misono

6. Wabima no nekô (1922)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Umetarô Onoe, Ritoku Arashi


6 titles.

Recently Viewed