With Tokyo Sound Production (Sorted by Popularity Ascending)1. Kantoku Fuyuki Todoki (2014– )

3 min | Animation, Biography, Comedy

5.1
Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.1/10 X  

Add a Plot

Stars: Megumi Hayashibara, Kôichi Yamadera

Votes: 20

2. Anisava (2013–2014)

5 min | Animation, Comedy, Romance

4.3
Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.3/10 X  

Add a Plot

Votes: 10

3. Shokatsu keiji (2011 TV Movie)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Eiichirô Funakoshi, Kôji Matoba, Shigeru Matsuzaki, Yumi Takigawa

6. Seibo kiyomi monogatari (2014– )

30 min | Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Machiko Kochi, Hitomi Miwa, Ryûji Harada, Noboru Kaneko

7. Kamijô Reiko no Jiken Suiri 7 (2010 TV Movie)

114 min | Mystery

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Toshiki Tsuzawa | Stars: Azusa Mano, Akiko Nomura, Gen Kimura, Atsuko Sudô

8. Suteki na uchûsen chikyû gô (1997– )
Episode: Yakibatake wa mino no kami ni mamorare (2000)

Documentary

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

9. Kaidan Horror Classics (2010– )
Episode: Nose (2010)

Horror

5.8
Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.8/10 X  

Add a Plot

Director: Sang-il Lee | Stars: Haruka Igawa, Yutaka Matsushige

Votes: 19

11. Japan Railway Journal (2015– )
Episode: The New Shinkansen: Technology and Economic Effects (2015)

Documentary

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shigeto Fukui

12. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.1 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

13. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.2 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

14. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.3 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

15. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.4 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

16. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.5 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kôta Yoshida | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

17. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.6 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kôta Yoshida | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

18. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.7 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

19. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.8 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

20. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.9 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Yûsuke Inoue | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

21. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.10 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Yûsuke Inoue | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

22. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.11 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

23. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.12 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

24. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.13 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

25. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.14 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Takashi Ninomiya | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

26. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.15 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Takashi Ninomiya | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

27. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.16 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Yûsuke Inoue | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

28. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.18 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Yûsuke Inoue | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

29. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.17 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Yûsuke Inoue | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

30. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.19 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Yûsuke Inoue | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

31. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.20 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Osamu Katayama | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

32. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.21 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Osamu Katayama | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

33. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.22 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Osamu Katayama | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

34. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.23 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

35. Tôfu Pro-Wrestling (2017)
Episode: Episode #1.24 (2017)

25 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Keisuke Toyoshima | Stars: Sakura Miyawaki, Yui Yokoyama, Maika Hara, Yuria Misaki

36. Sumu Sumu (2017)
Episode: Episode #1.1 (2017)

30 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Takashi Sumita | Stars: Bakarhythm, Fumi Nikaidô, Masayasu Wakabayashi

37. Sumu Sumu (2017)
Episode: Episode #1.3 (2017)

30 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Kazuaki Hashimoto, Takashi Sumita | Stars: Bakarhythm, Fumi Nikaidô, Masayasu Wakabayashi

38. Sumu Sumu (2017)
Episode: Episode #1.2 (2017)

30 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Kazuaki Hashimoto, Takashi Sumita | Stars: Bakarhythm, Fumi Nikaidô, Masayasu Wakabayashi

39. Sumu Sumu (2017)
Episode: Episode #1.4 (2017)

30 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Kazuaki Hashimoto, Takashi Sumita | Stars: Bakarhythm, Fumi Nikaidô, Masayasu Wakabayashi

40. Sumu Sumu (2017)
Episode: Episode #1.5 (2017)

30 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Kazuaki Hashimoto, Takashi Sumita | Stars: Bakarhythm, Fumi Nikaidô, Masayasu Wakabayashi

41. Sumu Sumu (2017)
Episode: Episode #1.6 (2017)

30 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Kazuaki Hashimoto, Takashi Sumita | Stars: Bakarhythm, Fumi Nikaidô, Masayasu Wakabayashi

42. Sumu Sumu (2017)
Episode: Episode #1.7 (2017)

30 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Kazuaki Hashimoto, Takashi Sumita | Stars: Bakarhythm, Fumi Nikaidô, Masayasu Wakabayashi

43. Sumu Sumu (2017)
Episode: Episode #1.8 (2017)

30 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Kazuaki Hashimoto, Takashi Sumita | Stars: Bakarhythm, Fumi Nikaidô, Masayasu Wakabayashi

44. Sumu Sumu (2017)
Episode: Episode #1.9 (2017)

30 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Kazuaki Hashimoto, Takashi Sumita | Stars: Bakarhythm, Fumi Nikaidô, Masayasu Wakabayashi

45. Sumu Sumu (2017)
Episode: Episode #1.10 (2017)

30 min | Comedy

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Kazuaki Hashimoto, Takashi Sumita | Stars: Bakarhythm, Fumi Nikaidô, Masayasu Wakabayashi


45 titles.

Recently Viewed