With Toa Tojiin (Sorted by Popularity Ascending)1. Kenkyô junan (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Gorô Hirose | Stars: Ryûnosuke Kumoi, Yanô Inosukê, Reika Segawa, Jusaburô Ichikawa

2. Katakiuchi jidai (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shiroku Nagao | Stars: Ryûnosuke Kumoi, Michisaburô Segawa, Tokumaro Dan, Chieko Naniwa

3. Tsubutê (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shiroku Nagao | Stars: Takeo Katsura, Ryûzaburô Mitsuoka, Sakura Miyako

4. Reikô wo abitê (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shun'ichi Takeuchi | Stars: Takeo Kusunoki, Aiko Hanamura

5. Kennan jonan: kôhen (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Tamizo Ishida | Stars: Aiko Hanamura, Ryûnosuke Kumoi

6. Kanzaki Yogorô (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Akira Murakoshi | Stars: Ryûnosuke Kumoi, Shôko Asama

7. Kurahashi densuke (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kumahiko Nishina | Stars: Tarô Bandô, Teruko Kosaka

8. Âoi no Gorozô (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shûsei Gotô | Stars: Ryûzaburô Mitsuoka, Shôko Asama

9. Mosa (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kumahiko Nishina | Stars: Takaro Kubozoe, Tarô Bandô, Aiko Hanamura

10. Hiryu (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Akira Murakoshi | Stars: Tarô Bandô, Teruko Kosaka

11. Ame (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shun'ichi Takeuchi | Stars: Shôko Asama, Ryûnosuke Kumoi

12. Rôshi (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Gorô Hirose | Star: Tarô Bandô

13. Chizakura tôge (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kumahiko Nishina | Stars: Tarô Bandô, Aiko Hanamura

14. Ume no yûibei (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kumahiko Nishina | Stars: Tarô Bandô, Reiko Kasuga

15. Otokogi (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kumahiko Nishina | Stars: Tarô Bandô, Teruko Kosaka

16. Kengeki no sôryû (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Tamizo Ishida | Stars: Shûichi Ôtsuka, Ryûnosuke Kumoi, Sakura Miyako

17. Kozaru shichinosuke (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Tamizo Ishida | Stars: Tarô Bandô, Aiko Hanamura

18. Hiramekû ishikî (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kin'nosuke Ide | Stars: Minoru Takada, Sakura Miyako

19. Nakasareta hanashi (1928)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Masao Yonezawa | Stars: Aizo Tamashima, Nobuo Takemura, Yuriko Chigusa, Sanshirô Tsubaki

20. Adauchi ôtome tsubakî (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Gorô Hirose | Stars: Tsuyako Okajima, Seihô Misono, Tokumaro Dan, Hiroshi Murata

21. Isami hada (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Tamizo Ishida | Stars: Tarô Bandô, Aiko Hanamura

22. Zoku rantô (1925)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Buntarô Futagawa

23. Jashumon no onna (1925)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Teinosuke Kinugasa | Stars: Naoshi Honma, Yôzô Kojima, Ryûnosuke Kumoi, Chikako Ejima

24. Kanraku no zei (II) (1924)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kôroku Numata | Stars: Naoshi Honma, Unpei Yokoyama, Kakô Ichikawa, Shizuko Mori

25. Naruto hichô Dai ippen (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Norio Kyô, Shôjirô Murakoshi

26. Hashiba chikuzennok kami (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Gorô Hirose | Stars: Saemon Kataoka, Michisaburô Segawa, Tsuyako Okajima, Hiroshi Murata

30. Gorira (1926)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôjirô Murakoshi | Stars: Aiko Hanamura, Tokiko Imamura, Tokijiro Kataoka, Ryûnosuke Kumoi

31. Ketanimura rokusuke (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Tamizo Ishida

32. Shokon (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shiroku Nagao | Stars: Chosei Kataoka, Seihô Misono, Hatsuko Ikuno, Yanô Inosukê

33. Kennan jonan: zenpen (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Tamizo Ishida | Star: Ryûnosuke Kumoi

34. Kaima kikô (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kumahiko Nishu

35. Bushidô (1926)

83 min

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Directors: Karl Heiland, Zanmu Kako | Stars: Ushio Akashi, Tarô Bandô, Loo Holl, Naoshi Honma

36. Sênma kesa zukin (1925)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shiroku Nagao | Stars: Kobunji Ichikawa, Chosei Kataoka, Aiko Hanamura, Tarô Bandô

37. Denkô sekkâ (1925)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Gorô Hirose | Stars: Kobunji Ichikawa, Kakô Ichikawa, Masue Bessho, Yoichi Toyama

38. Hanakawado sukeroku (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shiroku Nagao | Stars: Tarô Bandô, Komako Hara, Kobunji Ichikawa, Seihô Misono

39. Meriô (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kumahiko Nishina | Stars: Tarô Bandô, Aiko Hanamura, Atsushi Takada, Jusaburô Ichikawa

40. Sengoku jidai: Dai ippen (1924)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Kôroku Numata | Stars: Kakô Ichikawa, Teruko Makino, Haruko Izumi, Shinpei Takagi

41. Yûken (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Tamizo Ishida | Stars: Ryûzaburô Mitsuoka, Komako Hara, Ryûnosuke Kumoi, Unpei Yokoyama

42. Yoto muramasa (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shiroku Nagao | Stars: Tarô Bandô, Komako Hara, Tokumaro Dan, Unpei Yokoyama

44. Dokugan (1927)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shiroku Nagao | Stars: Ryûzaburô Mitsuoka, Komako Hara, Shôko Asama

46. Fuji ni tatsu kage (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shiroku Nagao | Stars: Tarô Bandô, Komako Hara, Unpei Yokoyama, Hideko Yamamoto

47. Eikô no tsurugi (1924)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shûsei Gotô

49. Kêtsurô (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Gorô Hirose | Stars: Tarô Bandô, Komako Hara, Yokimaro San, Shikô Hanayagi

50. Kurayami togê (1926)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Gorô Hirose | Stars: Michisaburô Segawa, Shikô Hanayagi, Kujakû Ishikawâ, Tsuyako Okajima


1-50 of 137 titles. | Next »

Recently Viewed