With Kokkatsu (Sorted by Popularity Ascending)1. Kirigakure Saizô to Iwami Jûarô (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino | Stars: Shirôgorô Sawamura, Enjuro Ichikawa

2. Shinoda no kitsune (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino

3. Enmeiin no semushi-otoko (1924)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Tomu Uchida | Star: Chieko Matsui

4. Myogi no yamaneko (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

5. Haruko no namida (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

6. Onna no nozomi (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Uichirô Tamura

7. Ikêru nayamî (1923)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Ryôtarô Mizushima | Stars: Kôichi Katsuragi, Ryôtarô Mizushima, Utako Tamaki

8. Shin nozakimura (II) (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

9. Kiso no sarukami (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

10. Shima no tsuka (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Yoshiro Edamasa

12. Ninjutsu shohoshi (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino

13. Sangeki no niko (1920)

Documentary

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

14. Shutô no kane (1922)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

15. Gotô Matabei ninjutsu yaburi (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino | Star: Shirôgorô Sawamura

16. Wakakî tsumâ no shî (1923)

Drama

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shigenori Sakata | Stars: Jun Arai, Hirofumi Kunie, Hideo Fujino, Kashichi Shimada

17. Shin chichi shimai (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

18. Enmeiin to isshin tasuke (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

19. Kantsubaki (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Ryôha Hatanaka | Stars: Masao Inoue, Yaeko Mizutani, Minoru Takase, Hosaku Yoshida

20. Shironui hime (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

21. Aa matsumoto kundo (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

22. Atami no rikudo (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

23. Yûrei hikyaku (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino

24. Hitotsu no tâmashii (1922)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

25. Chichibû arashi (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

26. Arashi no asâ (1922)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

27. Araki mataemon (II) (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

28. Ôoka seidan onna bakahara (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

29. Shogun no musume (1922)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

30. Murasaki no otae (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Kikuya Akimoto, Takeshi Oyama, Hirano

32. Iwa ni sekarete (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Kikuya Akimoto, Takeshi Oyama, Seiichi Honma, Hirano

33. Sayo shigure (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

34. Otto no tsumi (1922)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

35. Gaka to moderu (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

36. Hitachimaru (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

37. Horobiyuku onna (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

39. Noroi no bonsho (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

40. Hokke Chôbei to Banzûiin Chôbei (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

41. Il tario (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Jirô Yoshino

42. Sumako (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

43. Nogi shogun itakobune (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Kikuya Akimoto, Hirano, Takeshi Oyama

44. Unmei no itazyra (1922)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

45. Sôfuren (II) (1921)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Utako Tamaki

46. Noroi no fujin (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

47. Sado no wakatake (1923)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Shôzô Makino | Star: Kiyoshi Inoue

48. Chishio No Naruto (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Stars: Kunitaro Gomi, Midori Komatsu, Sakai

49. Geisha kosome (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Star: Kikuya Akimoto

50. Shôshûrei (1920)

Rate this
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -/10 X  

Add a Plot

Director: Uichirô Tamura


1-50 of 99 titles. | Next »

Recently Viewed