Birth Place Matching "Amoy, China" (Sorted by Popularity Ascending)


4 names.


1. Ivy Ling Po

Actress | Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai

Ivy Ling Po was born on November 16, 1939 in Amoy, China as Huang Yu-Jun. She is known for her work on Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai (1963), Feng huo wan li qing (1967) and Hua Mu Lan (1964). She has been married to Han Chin since June 18, 1966. They have two children.

4. Ke Pai

Director | Long Shan Si zhi lian

Ke Pai was born on February 1, 1914 in Amoy, China. He was an assistant director and director, known for Long Shan Si zhi lian (1962), Jie hong deng (1958) and Fei lai yan fu (1959). He died on February 22, 1964 in Taiwan.


4 names.

Recently Viewed