Awards

Asian Film Awards

2015 Winner
Asian Film Award
Best Supporting Actor
Huang jin shi dai (2014)

Chinese Film Media Awards

2015 Nominee
China Film Media Award
Best Supporting Actor
Huang jin shi dai (2014)
2003 Nominee
China Film Media Award
Best Actor - Mainland China
He ni zai yi qi (2002)

Feitian Television Awards

2003 Nominee
Feitian Television Award
Outstanding Actor
DA Shi (2003)
1994 Winner
Feitian Television Award
Outstanding Actor
Guo ba yin (1994)

Golden Bauhinia Awards

2007 Nominee
Golden Bauhinia
Best Supporting Actor
Mo gong (2006)

Golden Eagle Awards, China

1993 Winner
Golden Eagle
Best Actor in a Supporting Role
Huang Cheng Gen Er (1992)

Golden Phoenix Awards, China

2003 Winner
Golden Phoenix Award
Male Actor in a Motion Picture
He ni zai yi qi (2002)

Golden Rooster Awards

2015 Nominee
Golden Rooster
Best Supporting Actor
Huang jin shi dai (2014)
2002 Winner
Golden Rooster
Best Supporting Actor
He ni zai yi qi (2002)

Hong Kong Film Critics Society Awards

2015 Nominee
HKFCS Award
Best Actor
Huang jin shi dai (2014)

Hundred Flowers Awards

2003 Winner
Hundred Flowers Award
Best Supporting Actor
He ni zai yi qi (2002)

Shanghai International TV Festival

2014 Winner
Magnolia Award
Best Performance by an Actor in a Television Series
Da Zhang Fu (2014)
1996 Winner
Magnolia Award
Best Actor
Xiang chun tian yi yang (1996)

Contribute to This Page

Please see our guide to updating awards