Awards

FAMAS Awards

1975 Nominee
FAMAS Award
Best Actor
Huwag tularan: Pito ang asawa ko (1974)
1974 Nominee
FAMAS Award
Best Actor
Nueva Viscaya (1973)
Best Supporting Actor
Paru-parung itim (1973)
1970 Nominee
FAMAS Award
Best Actor
Perlas ng silangan (1969)
1969 Nominee
FAMAS Award
Best Actor
Kumander Dimas (1968)

Gawad Urian Awards

1983 Nominee
Gawad Urian Award
Best Actor (Pinakamahusay na Pangunahing Aktor)
In This Corner (1982)

Contribute to This Page

Please see our guide to updating awards

Recently Viewed