Awards

Awards of the Japanese Academy

1978 Nominee
Award of the Japanese Academy
Best Screenplay
Hakkodasan (1977)
Yatsuhaka-mura (1977)

Blue Ribbon Awards

1967 Winner
Blue Ribbon Award
Best Screenplay
Shiroi Kyotô (1966)
1963 Winner
Blue Ribbon Award
Best Screenplay
Seppuku (1962)
1959 Winner
Blue Ribbon Award
Best Screenplay
Harikomi (1958)
Iwashigumo (1958)
1957 Winner
Blue Ribbon Award
Best Screenplay
Mahiru no ankoku (1956)
1951 Winner
Blue Ribbon Award
Best Screenplay
Rashômon (1950)
Shared with:

Kinema Junpo Awards

1975 Winner
Kinema Junpo Award
Best Screenplay
Suna no utsuwa (1974)
Shared with:
1968 Winner
Kinema Junpo Award
Best Screenplay
Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu (1967)
Nihon no ichiban nagai hi (1967)
1967 Winner
Kinema Junpo Award
Best Screenplay
Shiroi Kyotô (1966)
1961 Winner
Kinema Junpo Award
Best Screenplay
Kuroi gashû: Aru sarariman no shôgen (1960)
Warui yatsu hodo yoku nemuru (1960)
1959 Winner
Kinema Junpo Award
Best Screenplay
Kakushi-toride no san-akunin (1958)
Yoru no tsuzumi (1958)
Harikomi (1958)

Mainichi Film Concours

1975 Winner
Mainichi Film Concours
Best Screenplay
Suna no utsuwa (1974)
Shared with:
1967 Winner
Mainichi Film Concours
Best Screenplay
Shiroi Kyotô (1966)
1961 Winner
Mainichi Film Concours
Best Screenplay
Kuroi gashû: Aru sarariman no shôgen (1960)
1959 Winner
Mainichi Film Concours
Best Screenplay
Harikomi (1958)
Yoru no tsuzumi (1958)
Iwashigumo (1958)
1957 Winner
Mainichi Film Concours
Best Screenplay
Mahiru no ankoku (1956)
1953 Winner
Mainichi Film Concours
Best Screenplay
Ikiru (1952)
Shared with:

Contribute to This Page

Please see our guide to updating awards

Recently Viewed