Results for "Takeshi Kusao"

Jump to: Names | Titles

Names

Takeshi Kusao (Actor, Akira (1988))
Takeshi Kusaka (I) (Actor, Street Fighter II: The Animated Movie (1994))
Takeshi Kusaka (II) (Animation Department, Witchblade (2006))
Takeshi Kusakabe (Actor, The Rocking Horsemen (1992))
Takeshi Kudo (Miscellaneous, Kingdom Hearts II (2005))
Takeshi Kuga (Cinematographer, Dokyumento poruno: Zoku toruko tekkuniku daizenshû (1974))

Titles

Takeshi kun, hai! (1985) (TV Series)
Zoku Takeshi kun, hai! (1986) (TV Series)
Takeshi ka shura ka. Kessen, Mifune vs. Burakku Sutâ? (2009) (TV Episode)
- Season 1 | Episode 46
- Sôru îtâ (2008) (TV Series)
Boku no furusato Takeshima History: Mechi kara no dengon (2015) (TV Movie)

Recently Viewed