Results for "Daisuke Kat�"

Jump to: Names | Titles

Names

Daisuke Katô (I) (Actor, Seven Samurai (1954))
Daisuke Kato (I)
Daisuke Katô (III) (Actor, Ore ore (2013))
Daisuke Kato (II) (Actor, Kiryu no Kaze (2011))
Daisuke Katô (II) (Actor, The Toxic Avenger Part II (1989))
Daisuke Kato (III) (Visual Effects, Evangerion shin gekijôban: Kyu (2012))
Daisuke Kamijô (Writer, Kabuki Drop (2016))

Titles

Rabu to Daisuke! Nakanaori no shikata! (2009) (TV Episode)
- Season 1 | Episode 31
- Furesshu Purikyua! (2009) (TV Series)
Setsubun daisuki!? Kage de ito hiku nattô musume!!/Suika no tabekata A-B-C... (1985) (TV Episode)
- Season 1 | Episode 44
- Gu-Gu Ganmo (1984) (TV Series)
ActorsE Chat with Yutaka Takeuchi, Hiro Matsunaga, Daisuke Suzuki, and Kristina Nikols (2013) (TV Episode)
- Season 5 | Episode 223
- Actors Entertainment (2009) (TV Series)