Trailer (Ai Qing De Ya Chi)


Title: Teeth of Love Trailer (Ai Qing De Ya Chi)
Description: This is the love story of an average Chinese woman.
Qian Yehong, a girl from Beijing, follows the dramatic changes in China from 1977 to 1987. In this ten years, she experiences three men, three romances.

Each affair is etched in her body through a p
Related Titles: Teeth of Love
Related Names:Xiaoxing Cheng, Naiwen Li, Sijun Liu, Jia Chi, Bingyan Yan, Jun Li, Yuxin Zhuang, Kaiming Yang, Jiaojiao Wu, Hongtao Li, Haihui Huang
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/wab/vi904462873/