Promo (Final Fantasy XIII-2 (VG))


Title: Final Fantasy XIII-2 Promo (Final Fantasy XIII-2 (VG))
Description: NYCC trailer
Related Titles: Final Fantasy XIII-2
Related Names:Yoshinori Kitase, Minako Kotobuki, Daisuke Watanabe, Nickie Bryar, Yu Asakawa, Yuki Kaji, Motomu Toriyama, Hiroshi Shirokuma, Laura Bailey, Maaya Sakamoto, Gideon Emery, Daisuke Kishio, Ali Hillis, Daisuke Ono, Biichi Satoh
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi94871833/
Courtesy of:Screenplay, Inc.