Trailer


Title: Saving General Yang Trailer
Description: Trailer for Saving General Yang
Related Titles: Saving General Yang
Related Names:Adam Cheng, Ekin Cheng, Bing Shao, Raymond Lam, Vic Chow, Yixuan An, Chen Li, Xin Bo Fu, Bryan Leung, Apple Wang, Vivi Lee
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi702588953/
Courtesy of:Screenplay, Inc.