Trailer


Title: Rurouni Kenshin: Wandering Samurai Trailer
Description: The adventures of a young wandering swordsman who stumbles upon a struggling martial arts school in Meiji era Japan.
Related Titles: Rurouni Kenshin: Wandering Samurai
Related Names:Mika Doi, Miki Fujitani, Kazuhiro Furuhashi, Noriko Namiki, Kaeko Sakamoto, Tomo Sakurai, Yoku Shioya, Mayo Suzukaze, Hirotaka Suzuoki, Mîna Tominaga, Yûji Ueda, Yoshito Yasuhara, Kaori Yuasa
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi696582425/
Courtesy of:Screenplay, Inc.