Trailer (My Lucky Stars [Fuk sing go jiu])


Title: Fuk sing go jiu Trailer (My Lucky Stars [Fuk sing go jiu])
Description: US Home Video Trailer from Golden Harvest
Related Titles: Fuk sing go jiu
Related Names:Jackie Chan, Sammo Kam-Bo Hung, Paul Chang, Charlie Chin, Stanley Sui-Fan Fung, Sibelle Hu, Ching-Ying Lam, Chia Yung Liu, Dick Wei, Richard Woo, Michiko Nishiwaki, James Tien, Eric Tsang, Ma Wu, Biao Yuen
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi597164313/
Courtesy of:Screenplay, Inc.