Trailer


Title: Farewell My Concubine Trailer
Description: Trailer
Related Titles: Farewell My Concubine
Related Names:Da Ying, Han Lei, Qi Lü, Chun Li, Yang Fei, Di Tong, Fengyi Zhang, Leslie Cheung, Li Gong, You Ge, Mingwei Ma
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi4177110553/
Courtesy of:Screenplay, Inc.