Trailer (Godzilla Millenium Collection)


Title: Godzilla 2000 Trailer (Godzilla Millenium Collection)
Description: hv post
Related Titles: Godzilla 2000
Related Names:Hiroshi Abe, Bengaru, Ken'ichi Ishii, Sakae Kimura, Yoshimasa Kondô, Takehiro Murata, Ken'ichi Nagira, Shirô Namiki, Naomi Nishida, Masahiko Nishimura, Takao Okawara, Yoshiyuki Omori, Shirô Sano, Mayu Suzuki, Kôichi Ueda, Takeshi Ôbayashi
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi4020568345/
Courtesy of:Screenplay, Inc.