Trailer (The Princess Blade: Special Edition DVD [Shura Yukihime])


Title: The Princess Blade Trailer (The Princess Blade: Special Edition DVD [Shura Yukihime])
Description: Special Edition DVD
Related Titles: The Princess Blade
Related Names:Yôko Chôsokabe, Hideaki Itô, Yutaka Matsushige, Naomasa Musaka, Yôichi Numata, Shirô Sano, Shinsuke Sato, Kyûsaku Shimada, Shintarô Sonooka, Takashi Tsukamoto, Yumiko Shaku, Yôko Maki
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi3069706521/
Courtesy of:Screenplay, Inc.