Clip (The Hidden Blade [Kakushi ken oni no tsume])


Title: The Hidden Blade Clip (The Hidden Blade [Kakushi ken oni no tsume])
Description: Open-ended Extra (Clip) from Tartan Films
Related Titles: The Hidden Blade
Related Names:Chieko Baishô, Nenji Kobayashi, Takako Matsu, Sachiko Mitsumoto, Masatoshi Nagase, Ken Ogata, Yukiyoshi Ozawa, Tomoko Tabata, Reiko Takashima, Kunie Tanaka, Min Tanaka, Yôji Yamada, Hidetaka Yoshioka
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi3069378841/
Courtesy of:Screenplay, Inc.