Trailer


Title: Night Watch Trailer
Description: A fantasy-thriller set in present-day Moscow where the respective forces that control daytime and nighttime do battle.
Related Titles: Night Watch
Related Names:Rimma Markova, Zhanna Friske, Ilya Lagutenko, Viktor Verzhbitskiy, Aleksey Chadov, Vladimir Menshov, Valeriy Zolotukhin, Konstantin Khabenskiy, Galina Tyunina, Mariya Poroshina, Yuriy Kutsenko
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi2972165657/
Courtesy of:Screenplay, Inc.