Trailer


Title: Saber Marionette J to X Trailer
Description: US Home Video Trailer from Bandai
Related Titles: Saber Marionette J to X
Related Names:Megumi Hayashibara, Akiko Hiramatsu, Yuka Imai, Kikuko Inoue, Hikaru Midorikawa, Yûko Mizutani, Masami Shimoda, Yuri Shiratori, Urara Takano
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi2927624473/
Courtesy of:Screenplay, Inc.