Trailer


Title: Shaolin Warrior Trailer
Description: Trailer for Shaolin Warrior
Related Titles: Shaolin Warrior
Related Names:Chen Ke, Liu Ruicheng, Wang Yongwei, A. Dijiang, Liu Qi, Xiaoming Du, Ye Jianwei, Lin Wei, Xiao Ting, Dou Xiao, Yang Fei, Shaocheng Zhou
Content Rating:PG-13
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi232695833/
Courtesy of:Screenplay, Inc.