Trailer (Special Duty Combat Unit: Shinesman)


Title: Shinesman Trailer (Special Duty Combat Unit: Shinesman)
Description: US Home Video Trailer from Media Blasters
Related Titles: Shinesman
Related Names:Shô Hayami, Noriko Hidaka, Hiroko Kasahara, Hiroko Konishi, Rica Matsumoto, Yasunori Matsumoto, Kenichi Ono, Shin'ya Sadamitsu, Yoshiko Sakakibara, Nozomu Sasaki, Toshihiko Seki, Hekiru Shiina, Kôichi Yamadera, Kazunobu Chiba, Taiju Nakamura
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi210370841/
Courtesy of:Screenplay, Inc.