Trailer (Samurai I: Masashi Miyamoto)


Title: Samurai I: Musashi Miyamoto Trailer (Samurai I: Masashi Miyamoto)
Description: Open-ended Trailer from Toho
Related Titles: Samurai I: Musashi Miyamoto
Related Names:Toshirô Mifune, Kusuo Abe, Akihiko Hirata, Hiroshi Inagaki, Takuzô Kumagai, Fumindo Matsuo, Rentarô Mikuni, Mitsuko Mito, Eiko Miyoshi, Mariko Okada, Seijirô Onda, Kurôemon Onoe, Eitarô Ozawa, Akira Tani, Kaoru Yachigusa, Masanobu Ôkubo
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi2073100569/
Courtesy of:Screenplay, Inc.