Trailer


Title: Dangerous Liaisons Trailer
Description: Trailer for Dangerous Liaisons
Related Titles: Dangerous Liaisons
Related Names:Cecilia Cheung, Sung-woo Jo, Zhang Yun, Shuli Xiao, Rong Rong, Byung-seo Kim, Dong-gun Jang, Wei Ming Chen, Shawn Dou, Dan Tong Han, Lisa Lu, Geling Yan, Ziyi Zhang, Choderlos de Laclos, Jin-ho Hur, Na-young Nam
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi2043586329/
Courtesy of:Screenplay, Inc.