Trailer (Jungle De Ikou)


Title: Jungle de Ikou! Trailer (Jungle De Ikou)
Description: Open-ended Trailer from Media Blasters
Related Titles: Jungle de Ikou!
Related Names:Megumi Hayashibara, Mako Hyôdô, Kaneta Kimotsuki, Yûji Moriyama, Takehiro Murozono, Sumi Shimamoto, Fumihiko Tachiki, Akiko Yajima, Kappei Yamaguchi, Ryûnosuke Ôbayashi, Shigeru Sakano, Eri Sendai, Sumie Baba, Hatunori Miyata, Satohiko Nakajima, Alex Korenori
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi1922040089/
Courtesy of:Screenplay, Inc.