Trailer (Higanjima: Escape From Vampire Island)


Title: Higanjima Trailer (Higanjima: Escape From Vampire Island)
Description: Trailer for Higanjima: Escape From Vampire Island
Related Titles: Higanjima
Related Names:Shinji Kugimiya, Yasushi Ami, Hideo Ishiguro, Sean Shin, Dai Watanabe, Katsumi Nakazawa, Yoshinori Fujita, Tetsuya Oishi, Tomohisa Yuge, Don Kwon, Yûko Kameda, Hiroyuki Sawano, Kôji Yamamoto, Tae-gyun Kim, Keita Uehara, Miori Takimoto, Kôji Matsumoto, Asami Mizukawa, Takahiro Tsutsumi, Hiroaki Morishita
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi1905892377/
Courtesy of:Screenplay, Inc.