Clip (Iron and Silk)


Title: Iron & Silk Clip (Iron and Silk)
Description: Clip: Training
Related Titles: Iron & Silk
Related Names:Funglin To, Hangcheng Dong, Qingfu Pan, Mark Salzman, Shirley Sun, Jeanette Lin Tsui, Vivian Wu, Xihong Jiang, Yang Xiru, Xudong Sun, Xiao Ying, Hu Yun
Content Rating:PG
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi1905393945/
Courtesy of:Screenplay, Inc.