Trailer


Title: The Bride with White Hair Trailer
Description: Trailer
Related Titles: The Bride with White Hair
Related Names:Lok-Lam Law, Elaine Lui, Richard Yuen, Richard Yuen, Kit Ying Lam, Leslie Cheung, Michael Wong, Kee-To Lam, Ronny Yu, Fong Pau, Brigitte Lin, Francis Chun-Yu Ng, Yusheng Liang, King-Kei Cheng, Eddy Ko, Peter Pau, Raymond Bak-Ming Wong, David Wu
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi1820301849/
Courtesy of:Screenplay, Inc.