Trailer (Gamera 2: Attack of Legion [Gamera 2: Advent of Legion])


Title: Gamera 2: Attack of the Legion Trailer (Gamera 2: Attack of Legion [Gamera 2: Advent of Legion])
Description: Open-ended Trailer from ADV
Related Titles: Gamera 2: Attack of the Legion
Related Names:Bengaru, Ayako Fujitani, Mitsuru Fukikoshi, Hatsunori Hasegawa, Yukijirô Hotaru, La Salle Ishii, Shûsuke Kaneko, Yûsuke Kawazu, Akiji Kobayashi, Miki Mizuno, Toshiyuki Nagashima, Hiroyuki Okita, Hiroshi Ohkôchi, Tomorô Taguchi, Tamotsu Ishibashi
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi1705574681/
Courtesy of:Screenplay, Inc.