Trailer (Aftershock (2010))


Title: Aftershock Trailer (Aftershock (2010))
Description: Trailer for Aftershock
Related Titles: Aftershock
Related Names:Jin Chen, Tie-Dan, Zi-feng Zhang, Guoqiang Zhang, Zhong Lü, Li-Li Liu, Yue Lü, Jingchu Zhang, Ziwen Wang, Xiaogang Feng, Daoming Chen, Yi Lu, Liguang Wang, Fan Xu, Lixin Yang, Mei Yong, Chen Li
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi1566939417/
Courtesy of:Screenplay, Inc.