Trailer (The Mysterians! [Chikyu Boeigun])


Title: The Mysterians Trailer (The Mysterians! [Chikyu Boeigun])
Description: US Home Video Trailer from MGM
Related Titles: The Mysterians
Related Names:Susumu Fujita, Akihiko Hirata, Ishirô Honda, Ren Imaizumi, Hisaya Itô, Momoko Kôchi, Yoshio Kosugi, Fuyuki Murakami, Tadao Nakamaru, Tetsu Nakamura, Takeo Oikawa, Yutaka Sada, Kenji Sahara, Takashi Shimura, Yumi Shirakawa, Yoshio Tsuchiya
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/screenplay/vi1559298329/
Courtesy of:Screenplay, Inc.