Trailer (A Woman, a Gun, and a Noodle Shop)


Title: A Woman, a Gun and a Noodle Shop Trailer (A Woman, a Gun, and a Noodle Shop)
Description: The owner of a Chinese noodle shop's scheme to murder his adulterous wife and her lover goes awry.
Related Titles: A Woman, a Gun and a Noodle Shop
Related Names:Dahong Ni, Xiaojuan Wang, Xiao Shen-Yang, Ni Yan, Yimou Zhang, Honglei Sun, Mao Mao, Ye Cheng
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/imdb/vi4276749849/