Trailer


Title: City of Life and Death Trailer
Description: A dramatization of the rape of Nanking in 1937.
Related Titles: City of Life and Death
Related Names:Yuanyuan Gao, Hideo Nakaizumi, Ye Liu, Chuan Lu, Wei Fan, Yiyan Jiang, Ryu Kohata
Content Rating:Not Rated
Video URL: http://www.imdb.com/video/imdb/vi3417376537/