Lists by cyberlaird

a list of 440 titles
Sorterad i listordning så stämmer listnumret med filmnumret. Det finns medvetet dubletter i listan. De täcker upp de nr som saknar film i biblioteket (försvunna/trasiga filmer)
Notera att man kan filtrera listan om du scrollar ner lite och hittar "Refine list" i högermarginalen.
mvh
Johan.