Lists by labyrinthofdreams

a list of 150 titles
 
a list of 230 titles
List of Japanese films from 1950s available online WITH English subtitles.

See list of Japanese films from 1950s available online WITHOUT English subtitles here: http://www.imdb.com/list/dpV7JvvgQDw/

Missing from IMDb:
Bin Kado - Kaibyô Ômagatsuji AKA The Ghost Cat of Ouma Crossing (1954)
Yasushi Sasaki - Oedo Senryo Bayashi aka The Swordman and The Actress (1955)
Yasushi Sasaki - Fue-fuki waka musha aka A Warrior's Flute (1955)
Hideo Sekikawa - Furotaki taisho : hanasaku shonen no shima yori (1955)
Ryo Hagiwara - Furisode Taiheiki AKA Scramble For Fortune (1956)
Tai Kato - Genji Kurô sassôki: Nuregami Nitoryu aka Genjikuro's Adventure: Dual Sword Fighting (1957)
Yasushi Sasaki - Mito Komon aka Lord Mito 1 (1957)
Matsuda Sadatsugu - Onmitsu Shichishoki AKA The Abandoned Swords (1958)
Tai Kato - Genji Kurô sassôki: Byakko Nitoryu aka Tales of Young Genji Kuro 2 (1958)
Taiji Yabushita and Kazuhiko Okabe - Hakujaden aka Tale of the White Serpent aka Panda and the Magic Serpent (1958)
Toshizaku Kono - Doku-ganryu Masamune aka Hawk of the North (1959)
Sadatsugu Matsuda - Hatamoto taikutsu otoko aka Bored Hatamoto: Idle Vassal Tribute (1959)
Masahiro Makino - Koi Yamabiko aka Echo in the Mountains (1959)
Kokichi Uchide - Hibari Torimonocho: Furisode Koban AKA Detective Hibari 3: Hidden Coin (1959)
Kiyoshi Saeki - The Black Hooded Man (1955)
Kokichi Uchide - The Black Hooded Man 2 (1955)
Unknown - Kaiketsu kuro zukin maguna no hitomi AKA Black Hooded Man 3 (1955)
Matsuda Sadatsugu - Seven From Edo (1958)
Sadatsugu Matsuda - Foul Play / Tarao Bannai Hayabusa no Kao (1955)
Kinnosuke Fukada - Case of a Young Lord 3 (1956)
Shoji Matsumura - Mysteries of Edo (1956)
Sadatsugu Matsuda - Ninja's Weapon (1956)
Yasushi Sasaki - Shin Shokoku Monotagari AKA Seven Vows Part 1/2/3 (1956)
Sadatsugu Matsuda and Isao Kobayashi - The Seven Faces of Bannai Tarao / Tarao Bannai Senritsu no Nanakamen (1956)
Tsunei Kobayashi - Deep Blue Sea (1957)
Fukada Kinnosuke - Case of a Young Lord, Parts 1-2 (1957)
Fukada Kinnosuke - Hayabusa Bugyo AKA Magistrate Toyama (1957)
Saeki Kiyoshi - Sasaki Kojiro (1957)
Tai Kato - Genji kuro sassoki: nuregami nitoryu AKA Tales of Young Genji Kuro 1 (1957)
Daisuke Itô - Genji kuro sassoki: byakko nitoryu AKA Tales of Young Genji Kuro 2 (1958)
Sasaki Yasushi - Detective Duel (1958)
Kunio Watanabe - First Love of Okon (1958)
Fukada Kinnosuke - Fireball Magistrate (1958)
Fukuda Kinnosuke - Girl With the Fire Banner (1958)
Saeki Kiyoshi - No Advice Taken (1958)
Saeki Kiyoshi - Romance Freestyle (1958)
Saeki Kiyoshi - Sister With Sister (1958)
Masaharu Matsumura - Uguisu-jo no Hanayome AKA The Bride in Uguisu Castle (1958)
Kiyoshi Sakei - The Young Boss (1958)
Sawashima Tadashi - Noble Tasuke (1958)
Yasushi Sasaki - Ketto Suikoden Dotou no Taiketsu AKA A Spectacular Showdown (1959)
Shoji Matsumuta - Bride of Peacock Castle (1959)
Yasushi Sasaki - Blooded Spear (1959)
Uchide Kokichi - Detective Hibari 3: Hidden Coin (1959)
Tadashi Sawashima - Gentle Breeze (1959)
Masahiro Makino - Love And Echo (1959)
Kinnosuke Fukada - Magistrate Toyama 3: The Whirlwind Magistrate (1959)
Sawajima Tadashi - Magistrate Toyama 4: Edo Official and Apprentice (1959)
Sadatsugu Matsuda - Mito Komon 2 (1959)
Sadatsugu Matsuda - Mito Komon 3 (1959)
Kokichi Uchide - Satomi Hakkenden: Eight Brave Brothers 2 & 3 (1959)
Tai Kato - Great King of Mongolia (1959)
Sawashima Tadashi - Isshin Tasuke, A Man Among Men (1959)

Not listed:
Otello (TV 1959)
Japanese Performance Art, 1956-1970 (Outdoor Gutai Art Exhibition (1956), 2nd Gutai Art Exhibition (1956), Gutai Art on Stage (1957), Gutai Art on Stage (1956))
Ebizo Ichikawa - Narukami (1956) (English commentary)
Sublime Performance Collection of Nohgaku: Kyogen Edition (1959/1969/1974)
Narukami The Priest (1956) (Kabuki play) (English commentary)
Ana-ta-han (1953)
 
a list of 57 titles
Source: http://www.listal.com/list/great-czech-new-wave
 
a list of 116 titles
Source: http://www.imdb.com/title/tt1200078/trivia?tab=mc&ref_=tt_trv_cnn
 
a list of 161 titles
List of Japanese films available online WITHOUT English subtitles.

See list of Japanese films from 1950s available online WITH English subtitles here: http://www.imdb.com/list/mhLmvY1_Xb8/

Mother and Child (1938) - Minoru Shibuya
Tomiyasu Ikeda - Iga no suigetsu (1942)
Moyuru Ozora 燃ゆる大空 (1940)
Kessen No Oozora e 決戦の大空へ (1943)
Zenigata Heiji Covers All of Edo (1949)
Zenigata Heiji: 808 Street 銭形平次捕物控 平次八百八町 (1949)
Special Attack Army Squadron 陸軍特別攻撃隊 18 (1945)
Yurei Ressha AKA Ghost Train (1949)
Hideo Ôba - Kimi no na wa AKA What is Your Name? (1953)
Hideo Ôba - Kimi no na wa - dainibu aka What Is Your Name? Part 2 (1953)
Hideo Ôba - Kimi no na wa - daisanbu aka What Is Your Name? Part 3 (1954)
Chinsetsu Chushingura 珍説忠臣蔵 (1953)
Hiromasa Nomura - Sensuikan Ro-gou imada Fujo Sezu 潜水艦ろ号 未だ浮上せず (1954)
Tai Kato, Ryo Hagiwara - Ninjutsu Jiraiya (1955)
Nobuo Nakagawa - Banba no chutaro (1955)
Toshio Shimura - Onna Shinjuou no *beep* AKA Revenge of the Pearl Queen (1956)
Toshio Shimura - Ama no senritsu AKA Woman Diver's Terror (1957)
Kenji Misumi - Shuunen no hebi aka Vindictive Snake (1958)
Yoshihiko Okamoto - Watashi wa Kai ni Naritai Aka I Want to Be a Shellfish (1958)
Haku Komori - Mukeisatsu AKA Anarchy (1959)
Mitsuo Hirotsu - Ao hebi buro aka Blue Snake Bath (1959)
Kenji Misumi - Tange Sazen: The Monkey Moss Pot (1954)
Arai Ryouhei - Kaibyo Arima Goten AKA Ghost Cat in Arima Mansion (1956)
Mitsuo Hirotsu - Hakuja Komachi AKA White Snake Girl (1958)
Toshikazu Kono - Shonen Sarutobi Sasuke (1958)
Tanaka Katsuhiko - The Case Notes of Zenigata Heiji: the Eight Brides (1958)
Kenji Misumi - Machibugyo Nikki Tekkabotan AKA Chronicles of a Town Magistrate (1959)
Yusei Oji - Kyofu no Uchusen (Planet Prince - The Terrifying Spaceship)
Matsuda Teiji - Tenka no Igagoe Akatsuki no Kessen/Dawn of a blood bath world (1959)
Ryo Hagiwara - Clan Revival 1/2/3 (1954)
Juichi Kawano - Sorcerer's Orb 1/2/3/4/5 (1954)
Satoshi Kado - Zenigata Heiji torimono-hikae: Shibijin-buro AKA Zenigata Heiji - Death of a Bathing Beauty (1956)
Toshikazu Kono - SHONEN SARUTOBI SASUKE AKA Young Sasuke Sarutobi (1958)
Toshikazu Kono - SHONEN SARUTOBI SASUKE ROGOKU NO HIMEGIMI AKA Young Sasuke Sarutobi and the Imprisoned Princess (1958)
Toshikazu Kono - SHONEN SARUTOBI SASUKE TENKU NO HAKUBA AKA Young Sasuke Sarutobi and the Flying White Horse (1958)
Kenji Misumi - Machi Bugyo Nikki: Tekka Botan (1959)

Furotaki taisho : hanasaku shonen no shima yori. ふろたき大将 (1955)

Not listed:
Arthur Lubin - Escapade in Japan (1957)
Classic Rakugo Masterpieces Selection Vol.01 (1955-1991)

Kabuki: Yotsuya Kaidan, Nakamura Utaemon VI, Matsumoto Koshiro VIII (1956)
 
a list of 310 titles
http://s15.zetaboards.com/iCheckMovies/topic/7588594/1
 
a list of 195 titles
Films mentioned in the book "Film Theory - An introduction through the senses" (Thomas Elsaesser, Malte Hagener)

Chapter 1 - Cinema as window and frame (1-15)
Chapter 2 – Cinema as door (16-73)
Chapter 3 – Cinema as mirror and face (74-111)
Chapter 4 - Cinema as eye (112-133)
Chapter 5 - Cinema as skin and touch (134-140) (missing from IMDB: Tap and Touch Cinema, 1968, Valie Export)
Chapter 6 - Cinema as ear (141-159)
Chapter 7 - Cinema as brain (160-183)
Conclusion (184-195)
 
a list of 315 titles
 
a list of 55 titles
 
a list of 100 titles
 
a list of 39 titles
Missing from IMDb:

Home Is Where the Heart Is (Maum-ui Kohyang)
Yun Yong-gyu, 1949; 78 min
 
a list of 80 titles
Source: http://www.listal.com/list/pinky-violence
 
a list of 63 titles
Anime movies I've seen that I recommend watching. Not in any particular order. No TV series. Includes a couple of short films.
 
a list of 99 titles
This is an amalgamation of two lists from Mubi.com

http://mubi.com/lists/japanese-new-wave
http://mubi.com/lists/japanese-new-wave--2
 
a list of 587 titles
The three extra titles come from entries that consisted of two films: I Am Curious Yellow / Blue, Olympia Part 1 / 2 and The Archives Testify (Holiday On Sylt, Operation Teutonic Sword).

Missing:

Acupunctural Anaesthesia, (Peking Television, 1971, China )
Aktion 540, (Werner Koenigs, 1968, West Germany)
Beaver Films (Stag, 1970, USA)
Constitution And Censorship (Stephen Sharff, 1953, USA)
Dead Movie (Taka Iimura, 1968, USA)
Demonstrations (Strahov) (Anonymous, 1967, Czechoslovakia)
Fingerexercise (Fingerubung) (Robert Schauer,1969,Switzerland)
Hog Calling Blues (Neal Pace, 1969, USA)
Look At Life (Nicholas Gosling, 1969, Great Britain)
Meditation On The End Of Human Life (Posledni Veci Cloveka) (Jovan Kubicek, 1967, Czechoslovakia)
None Story, The (Stag, 1950s, USA)
Palestine (Nick Macdonald, 1971, USA)
Particle Removal Series (David McCullough, 1972, USA)
Prune Flat (Robert Whitman, 1965, USA)
Race, The (William Copland, 1970, Australia)
Tales (Cassandra Gerstein, 1970, USA)
UFO's (Lillian Schwartz and Ken Knowlton, 1972, USA)
What Goes On At Sex Therapy Clinics (Community Medical Cable Casting, 1972, USA)

Some information regarding some of the titles can be found at: http://www.listology.com/baalman/list/films-amos-vogels-book-film-subversive-art-no-imdb-entry

Source list: http://artandpopularculture.com/List_of_films_from_Film_as_a_Subversive_Art

11/8 Removed two duplicate entries that are mentioned twice in the source list under different titles.
 
a list of 46 titles
A collection of titles shown theatrically by the American Cinematheque as part of their Outlaw Masters of Japanese Film series.

http://www.jpf.go.jp/e/culture/new/old/more/07_02.html
http://www.americancinematheque.com/japanoutlaw21999.htm
http://egyptiantheatre.com/archive1999/2001/japanoutlaw3.htm
http://egyptiantheatre.com/archive1999/2002/japanese4.htm
http://egyptiantheatre.com/archive1999/2005/JapaneseOutlawMasters.htm
http://www.americancinematheque.com/archive1999/2007/Japanese_Outlaw_Masters_2007.htm