Lists by damoonghanbarzadeh

a list of 269 titles
این لیست فیلم هایی ست که « از نظر من » ، دیدنشان کار سختی ست. اینکه روی " از نظر من " تأکید کردم به این دلیل است که بهرحال هر کسی سلیقه ای دارد و نظری. دوستانی در کامنت ها، من را نواخته اند که چیزی از فیلم سرم نمی شود و این حرف ها. نظر دادن و یا لایک کردن و نکردن در دنیای مجازی، راحت ترین کار دنیاست! بگذریم. در این لیست من مقهور اسم های بزرگ تاریخ سینما نشده ام و فیلم هایشان را همانطور که بوده اند، دیده ام. آدم های بزرگ، همیشه کارهای بزرگی نمی کنند! سعی کنید اگر نظری می گذارید، پایه و اساسی قابل بحث داشته باشد وگرنه که بد و بیراه گفتن، ساده ترین کار دنیاست.
www.cinemaeman.com
دامون قنبرزاده