IMDb > "The Little Prince" (1978) > Episodes cast

Episodes cast for
"The Little Prince" (1978) More at IMDbPro »"Hoshi no Ojisama Puchi Puransu" (original title)

Season: 1
Year: 1978


Season 1


Season 1, Episode 1: Furusatono chiisa na hoshi

4 July 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

Season 1, Episode 2: Sabaku no yujo

11 July 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

Season 1, Episode 3: Midorino hoshi chikyu

18 July 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

Season 1, Episode 4: Inochi kagayaku asa

25 July 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

Season 1, Episode 5: Kokoro notomoshibi

1 August 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

Season 1, Episode 6: Soredemo hoshi hamatataku

17 August 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

Season 1, Episode 7: Umi ni uka bu shiro

15 August 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

Season 1, Episode 8: Mizumi nohotoride

22 August 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

Season 1, Episode 9: Chiisa na yakusoku

29 August 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

Season 1, Episode 10: Mizumi wowataru fue no oto ne

5 September 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

Season 1, Episode 11: Tanpopo to shoujo

12 September 1978

Keiko Yokozawa ... The Rose
Taiki Matsuno ... Little Prince
Masaaki Yajima ... Narrator
Kaoru Kurosu ... Peter
Yuuko Maruyama ... Claude
Kazue Takahashi ... Boss
Minoru Yada ... Old Man

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button