Season: 1
Year: 2012


Season 1


Season 1, Episode 1: Episode #1.1

7 October 2012


Yûsuke Iseya ... Kaoru Minegishi
Tôri Matsuzaka ... Kotaro Ogura

Tetsuji Tamayama ... Hiroki Uesugi
Masato Hagiwara ... HIdeto Ogura
Shihori Kanjiya ... Ayumi Ogura
Tatsuomi Hamada ... Hiroki Uesugi (young)
Ryôko Hirosue ... Kyoko Ogura
Ryohei Hirota ... Kaoru minegishi (young)
Yuriko Ishida ... Kanako Uesugi
Kaito Kobayashi ... Kotaro Ogura (young)

Jun Kunimura ... Kenzo minegishi
Hidekazu Mashima
Yoshiko Nakada
Naoto Ogata ... Masayoshi Uesugi
Sansei Shiomi
Kimiko Yo ... Hisako minegishi

Season 1, Episode 2: Episode #1.2

14 October 2012


Yûsuke Iseya ... Kaoru Minegishi
Tôri Matsuzaka ... Kotaro Ogura

Tetsuji Tamayama ... Hiroki Uesugi
Masato Hagiwara ... HIdeto Ogura
Shihori Kanjiya ... Ayumi Ogura
Tatsuomi Hamada ... Hiroki Uesugi (young)
Ryôko Hirosue ... Kyoko Ogura
Ryohei Hirota ... Kaoru minegishi (young)
Yuriko Ishida ... Kanako Uesugi
Kaito Kobayashi ... Kotaro Ogura (young)

Jun Kunimura ... Kenzo minegishi
Hidekazu Mashima
Yoshiko Nakada
Naoto Ogata ... Masayoshi Uesugi
Sansei Shiomi
Kimiko Yo ... Hisako minegishi

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button