Episodes cast for
"The Woman Prosecutor of Kyôto" (2003) More at IMDbPro »"Kyôto chiken no onna" (original title)

Season: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Year: 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013


Season 1


Season 1, Episode 1: Episode #1.1

24 July 2003

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Ryôhei Odai ... Masayoshi mimura
Sachiko Kokubu ... Sayuri fukazawa
Meisui Kinoshita ... Hisamichi masuoka
Jun Miho
Gitan Ôtsuru

Season 1, Episode 2: Episode #1.2

31 July 2003

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Ryôhei Odai ... Masayoshi mimura
Sachiko Kokubu ... Sayuri fukazawa
Meisui Kinoshita ... Hisamichi masuoka
Miki Fujitani

Season 1, Episode 3: Episode #1.3

7 August 2003

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Ryôhei Odai ... Masayoshi mimura
Sachiko Kokubu ... Sayuri fukazawa
Meisui Kinoshita ... Hisamichi masuoka
Yuria Sugimoto
Mayo Suzukaze

Season 1, Episode 4: Episode #1.4

14 August 2003

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Ryôhei Odai ... Masayoshi mimura
Sachiko Kokubu ... Sayuri fukazawa
Meisui Kinoshita ... Hisamichi masuoka
Yôzaburô Itô
Noriko Watanabe

Season 1, Episode 5: Episode #1.5

21 August 2003

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Ryôhei Odai ... Masayoshi mimura
Sachiko Kokubu ... Sayuri fukazawa
Meisui Kinoshita ... Hisamichi masuoka
Kansai Eto
Yasunori Mihara
Masao Orimo
Hitomi Takahashi

Season 1, Episode 6: Episode #1.6

28 August 2003

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Ryôhei Odai ... Masayoshi mimura
Sachiko Kokubu ... Sayuri fukazawa
Meisui Kinoshita ... Hisamichi masuoka
Mayumi Asaka
Ichirôta Miyakawa

Season 1, Episode 7: Episode #1.7

4 September 2003

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Ryôhei Odai ... Masayoshi mimura
Sachiko Kokubu ... Sayuri fukazawa
Meisui Kinoshita ... Hisamichi masuoka
Kanae Hasebe
Musashi
Shiho Wakabayashi

Hajime Yamazaki

Season 1, Episode 8: Episode #1.8

11 September 2003

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Ryôhei Odai ... Masayoshi mimura
Sachiko Kokubu ... Sayuri fukazawa
Meisui Kinoshita ... Hisamichi masuoka
Sabu Kawahara
Yûki Meguro
Hayato Ohshiba

Season 2


Season 2, Episode 1: Episode #2.1

13 January 2005

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Nanako Okouchi ... Naomi mizutani
Kaoru Abe ... Osamu hoshino
Kôichirô Nishi ... Kentaro azuma (as Koichiro Nishi)
Tetsue Fujisawa
Tetsuya Fujita
Isao Hashizume
Maiko Kikuchi
Mayumi Matsumura
Shûichirô Moriyama
Naoko Ohbayashi
Takamaru Seko
Hiroshi Takahashi
Isao Washû

Season 2, Episode 2: Episode #2.2

20 January 2005

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Nanako Okouchi ... Naomi mizutani
Kaoru Abe ... Osamu hoshino
Kôichirô Nishi ... Kentaro azuma (as Koichiro Nishi)
Shinjirô Ehara
Tadahiko Hirano
Michihiro Kinoshita
Isao Kishimoto
Jun Maeda
Toshie Negishi ... Ryoko nonaka
Megumi Shibuya
Tarô Suwa

Season 2, Episode 3: Episode #2.3

27 January 2005

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Nanako Okouchi ... Naomi mizutani
Kaoru Abe ... Osamu hoshino
Kôichirô Nishi ... Kentaro azuma (as Koichiro Nishi)
Yoshimi Ashikawa
Daisuke Honda
Junichi Hosokawa
Masanori Ikeda
Akihiro Katô
Hiroshi Sakuma ... (as Jong-ho Lee)
Toshiyo Shimomoto
Noriko Suzukawa
Chiho Terada
Shôta Yamaguchi

Season 2, Episode 4: Episode #2.4

3 February 2005

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Nanako Okouchi ... Naomi mizutani
Kaoru Abe ... Osamu hoshino
Kôichirô Nishi ... Kentaro azuma (as Koichiro Nishi)
Wataru Shihôdô
Karin Yamaguchi

Season 2, Episode 5: Episode #2.5

17 February 2005

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Nanako Okouchi ... Naomi mizutani
Kaoru Abe ... Osamu hoshino
Kôichirô Nishi ... Kentaro azuma (as Koichiro Nishi)
Chika Fujimura
Tadahiko Hirano
Yûdai Ishiyama
Takashi Noguchi
Mitsuko Oka
Shunji Sasaki
Hideko Sono
Yumiko Takano
Kazuki Tsujimoto
Maya Watanabe
Maiko Yamada

Season 2, Episode 6: Episode #2.6

24 February 2005

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Nanako Okouchi ... Naomi mizutani
Kaoru Abe ... Osamu hoshino
Kôichirô Nishi ... Kentaro azuma (as Koichiro Nishi)
Hiroko Hayashi
Sumie Sasaki
Kimie Shingyôji

Season 2, Episode 7: Episode #2.7

3 March 2005

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Nanako Okouchi ... Naomi mizutani
Kaoru Abe ... Osamu hoshino
Kôichirô Nishi ... Kentaro azuma (as Koichiro Nishi)
Maya Hamaoka
Atsushi Harada
Tadahiko Hirano
Takashi Taniguchi
Kaito Uomi
Yorie Yamashita

Season 2, Episode 8: Episode #2.8

10 March 2005

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Nanako Okouchi ... Naomi mizutani
Kaoru Abe ... Osamu hoshino
Kôichirô Nishi ... Kentaro azuma (as Koichiro Nishi)
Yuka Honda
Ken'ichi Ishii
Fumiyo Kohinata

Season 2, Episode 9: Episode #2.9

17 March 2005

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Nanako Okouchi ... Naomi mizutani
Kaoru Abe ... Osamu hoshino
Kôichirô Nishi ... Kentaro azuma (as Koichiro Nishi)
Tokie Hidari
Baku Numata

Season 3


Season 3, Episode 1: Episode #3.1

20 April 2006

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Miyuki Kanbe ... Tamiko
Koichi Abe ... Tsuneo deguchi
Mitsuho Ohtani ... Nana (as Mitsuho Otani)
Yôko Kurita
Hitomi Nakahara
Ken Utsui

Season 3, Episode 2: Episode #3.2

27 April 2006

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Miyuki Kanbe ... Tamiko
Koichi Abe ... Tsuneo deguchi
Mitsuho Ohtani ... Nana (as Mitsuho Otani)
Ben Hiura
Hiromi Iwasaki
Nozomu Masuzawa
Tomoko Ohtakara

Season 3, Episode 3: Episode #3.3

4 May 2006

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Miyuki Kanbe ... Tamiko
Koichi Abe ... Tsuneo deguchi
Mitsuho Ohtani ... Nana (as Mitsuho Otani)
Hiroko Matsunaga
Yukiko Takabayashi
Shingo Yanagisawa

Season 3, Episode 4: Episode #3.4

11 May 2006

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Miyuki Kanbe ... Tamiko
Koichi Abe ... Tsuneo deguchi
Mitsuho Ohtani ... Nana (as Mitsuho Otani)
Yoriko Dôguchi
Tôru Nakane
Yoko Shioya
Toshiya Tôyama

Season 3, Episode 5: Episode #3.5

25 May 2006

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Miyuki Kanbe ... Tamiko
Koichi Abe ... Tsuneo deguchi
Mitsuho Ohtani ... Nana (as Mitsuho Otani)
Mai Kitajima
Nanami Nabemoto
Kokoro Nakayama

Season 3, Episode 6: Episode #3.6

1 June 2006

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Miyuki Kanbe ... Tamiko
Koichi Abe ... Tsuneo deguchi
Mitsuho Ohtani ... Nana (as Mitsuho Otani)
Takahiro Hotta
Tatsuo Inada
Chal Inoue
Naoki Itô
Chiharu Iwamoto
Ryôko Kamitsuru
Hirokazu Kubota
Kenjirô Nashimoto
Hiroshi Takahashi
Yûki Tokunaga
Tetsuya Ushio

Season 3, Episode 7: Episode #3.7

8 June 2006

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Miyuki Kanbe ... Tamiko
Koichi Abe ... Tsuneo deguchi
Mitsuho Ohtani ... Nana (as Mitsuho Otani)
Mariko Akiya
Mako Ishino
Mitsuru Karahashi
Kazumi
Katsuro Nagumo
Ayako Ohmura
Atsuko Ohta
Shizue Takahashi

Season 3, Episode 8: Episode #3.8

22 June 2006


Season 4


Season 4, Episode 1: Episode #4.1

25 October 2007

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Yôko Mitsuya ... Kakiguchi
Tomoharu Hasegawa ... Kiyoshi shirai
Mariya Yamada
Ai Yamaguchi
Takeyuki Yue

Season 4, Episode 2: Episode #4.2

1 November 2007

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Yôko Mitsuya ... Kakiguchi
Tomoharu Hasegawa ... Kiyoshi shirai
Shinshô Nakamaru
Toshimasa Niiro
Wakako Sakai
Nagiko Tôno

Season 4, Episode 3: Episode #4.3

8 November 2007

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Yôko Mitsuya ... Kakiguchi
Tomoharu Hasegawa ... Kiyoshi shirai
Haruko Katô
Shunta Nakamura

Season 4, Episode 4: Episode #4.4

15 November 2007

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Yôko Mitsuya ... Kakiguchi
Tomoharu Hasegawa ... Kiyoshi shirai
Nobuaki Mitsuda
Yûki Morinaga
Yôichirô Saitô
Miho Yabe

Season 4, Episode 5: Episode #4.5

29 November 2007

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Yôko Mitsuya ... Kakiguchi
Tomoharu Hasegawa ... Kiyoshi shirai
Masashi Arifuku
Akira Onodera

Season 4, Episode 6: Episode #4.6

6 December 2007

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Yôko Mitsuya ... Kakiguchi
Tomoharu Hasegawa ... Kiyoshi shirai
Kazuyo Asari
Katsutoshi Atarashi
Nana Ooto

Season 4, Episode 7: Episode #4.7

13 December 2007

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Yôko Mitsuya ... Kakiguchi
Tomoharu Hasegawa ... Kiyoshi shirai
Yoshiki Arizono
Juro Kara
Setsuko Karasuma
Shizuka Miyazawa

Season 4, Episode 8: Episode #4.8

20 December 2007

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Eiichirô Funakoshi ... Tetsuo kitamura
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Hiroshi Matsunaga ... Shota horikawa
Yôko Mitsuya ... Kakiguchi
Tomoharu Hasegawa ... Kiyoshi shirai
Denden
Sachi Funaki
Yosuke Katsuno
Ai Maeda
Ryûichi Oh'ura
Junkichi Orimoto
Kazue Tsunogae
Shinobu Tsuruta

Season 5


Season 5, Episode 1: Episode #5.1

23 April 2009

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Tsubasa Mori ... Keisuke motoki
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Kôta Kusano
Kaoru Kusumi
Ryôji Tsujimura

Season 5, Episode 2: Episode #5.2

30 April 2009

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Tsubasa Mori ... Keisuke motoki
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Kazue Itô
Masaru Shinozuka
Hideko Sono
Shunsuke Tobe

Season 5, Episode 3: Episode #5.3

7 May 2009

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Tsubasa Mori ... Keisuke motoki
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Taeko Hattori
Midori Hiro
Tôsei Ishida
Rantaro Mine
Ruria Nakamura
Bundô Soganoya

Season 5, Episode 4: Episode #5.4

14 May 2009

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Tsubasa Mori ... Keisuke motoki
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Sôichirô Kitamura
Hideharu Ozawa
Noriko Suzukawa
Masayuki Yorozu

Season 5, Episode 5: Episode #5.5

21 May 2009

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Tsubasa Mori ... Keisuke motoki
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Tomohiro Kuboyama
Manko Kurenai
Tetsuo Morishita

Season 5, Episode 6: Episode #5.6

28 May 2009

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Tsubasa Mori ... Keisuke motoki
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Manabu Hamada
Takeshi Iba
Takeshi Irie
Susumu Kurobe
Yukiko Takabayashi

Season 5, Episode 7: Episode #5.7

4 June 2009

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Tsubasa Mori ... Keisuke motoki
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Yôko Akino
Hidehiko Ishikura

Season 5, Episode 8: Episode #5.8

11 June 2009

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Tsubasa Mori ... Keisuke motoki
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Tôru Iwasu
Yu Kawakami
Mai Miyajima

Season 5, Episode 9: Episode #5.9

18 June 2009

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Tsubasa Mori ... Keisuke motoki
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Bengaru
Mitsuru Kato
Takashi Taniguchi

Season 6


Season 6, Episode 1: Episode #6.1

14 October 2010

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu

Ineko Arima
Munehisa Fujita
Ryûji Harada
Shôji Maruoka
Rantaro Mine
Yuriko Mishima
Miki Murai
Uruma Usui
Toshihiko Yamamoto (as Norihiko Yamamoto)
Yôko Yamamoto
Keiko Yanagawa

Season 6, Episode 2: Episode #6.2

21 October 2010

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Mariko Fuji
Takeshi Iba
Ryôhei Kamamori
Takaaki Kaneko
Akio Kitamura
Shirô Namiki
Hitoshi Nonomura
Yûji Shibata
Isao Washû
Yoshiaki Yabe
Eiji Yamada

Season 6, Episode 3: Episode #6.3

28 October 2010

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Yôzaburô Itô
Fukumi Kuroda
Mai Tachihara
Masayuki Yorozu

Season 6, Episode 4: Episode #6.4

4 November 2010

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Miyoko Akaza
Rina Chinen
Tôru Nakane
Kazuko Sakagami
Keita Shirai
Korin Sugimoto
Yorie Yoshimoto

Season 6, Episode 5: Episode #6.5

11 November 2010

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Tarô Kawano
Maya Okano
Terue Shôji
Yûsuke Shôji
Takeshi Ôbayashi

Season 6, Episode 6: Episode #6.6

18 November 2010

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Ryô Iga
Sakae Kimura
Kotarô
Junji Shimada
Toshio Yamauchi
Miyoko Yoshimoto

Season 6, Episode 7: Episode #6.7

25 November 2010

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Shirô Ishimoda
Maju Ozawa
Shunji Sasaki
Takahiro Togawa

Season 6, Episode 8: Episode #6.8

2 December 2010

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Rumo Fujimaki

Aki Maeda
Masaru Shinozuka
Noriko Suzukawa
Ken'ichi Takada

Season 6, Episode 9: Episode #6.9

9 December 2010

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Suzune Fujioka ... Tomoko narimasu
Makoto Akatsuka
Daisuke Honda
Kazuko Imai
Go Inoue
Haruka Suenaga

Season 7


Season 7, Episode 1: Episode #7.1

7 July 2011

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Chihiro Ohtsuka ... Minami kurihara
Karin Aiba
Kansai Eto

Takehiro Hira
Mansaku Ikeuchi
Mayuko Takahashi

Season 7, Episode 2: Episode #7.2

21 July 2011

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Chihiro Ohtsuka ... Minami kurihara
Moeko Ezawa
Akari Ishii
Toshiaki Kusunoki
Raita Ryû

Season 7, Episode 3: Episode #7.3

4 August 2011

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Chihiro Ohtsuka ... Minami kurihara
Yumiko Fujita
Ryô Hashizume
Manko Kurenai
Tetsuyuki Wakabayashi

Season 7, Episode 4: Episode #7.4

11 August 2011

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Chihiro Ohtsuka ... Minami kurihara
Minken Karasawa
Tomiyuki Kunihiro
Takako Miki

Season 7, Episode 5: Episode #7.5

18 August 2011

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Chihiro Ohtsuka ... Minami kurihara
Koji
Takayuki Sorita
Shingo Tsurumi
Momoka Uchida

Season 7, Episode 6: Episode #7.6

25 August 2011

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Chihiro Ohtsuka ... Minami kurihara
Yoshimi Ashikawa
Kumi Imura
Satoshi Matsuda
Shin'ya Ôwada

Season 7, Episode 7: Episode #7.7

1 September 2011

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Chihiro Ohtsuka ... Minami kurihara
Kazuhiko Kanayama
Riko Yoshida

Season 7, Episode 8: Episode #7.8

8 September 2011

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Chihiro Ohtsuka ... Minami kurihara
Tasuku Emoto
Takeshi Iba
Ayako Ohmura

Season 7, Episode 9: Episode #7.9

15 September 2011

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Kinako Kobayashi ... Kanako saito
Chihiro Ohtsuka ... Minami kurihara
Kanan Nakahara
Tetsu Watanabe

Season 8


Season 8, Episode 1: Episode #8.1

5 July 2012

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Kazuyuki Aijima
Ken Ishiguro
David Itô
Makiko Kuno
Bokuzô Masana
Maki Miyamoto

Season 8, Episode 2: Episode #8.2

26 July 2012

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Yukimi Koyanagi
Kumi Mizuno
Akira Takarada
Shôgo Yamaguchi

Season 8, Episode 3: Episode #8.3

2 August 2012

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Natsuki Harada
Akiko Hinagata
Satoshi Jimbo (as Satoshi Jinbo)
Ken Ohsawa (as Ken Osawa)
Yasuko Sanjo
Misato Tate

Season 8, Episode 4: Episode #8.4

9 August 2012

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Takashi Inoue
Keita Saitou
Takashi Sasano
Hajime Tsukumo

Season 8, Episode 5: Episode #8.5

16 August 2012

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Yu Aikawa
Hiromi Iwasaki
Ayako Kobayashi
Yukihiro Kotani
Anna Odaka (as Anna Otaka)
Hisaya Wakabayashi

Season 8, Episode 6: Episode #8.6

23 August 2012

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Shigeru Muroi
Ritsuko Nemoto
Airi Ogawa
Mai Sakamoto
Shôzô Uesugi
Takeyuki Yue

Season 8, Episode 7: Episode #8.7

30 August 2012

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Yûko Fueki
Saki Nagata
Yumi Takigawa
Akira Yamada
Kenji Yamagami

Season 8, Episode 8: Episode #8.8

6 September 2012

Yûko Natori ... Aya tsurumaru
Kana Wakisawa ... Lynne tsurumaru
Yôko Ohshima ... Reiko sakurai
Naoko Miya ... Kaori yoshikawa
Miyako Yamaguchi ... Sayaka
Chiharu Kobayashi ... Tamako kakino
Keizô Kanie ... Junnnosuke takahara
Ikkei Watanabe ... Yuichi ohta
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi

Seizô Fukumoto ... Seiichi narimasu
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Narimi Arimori
Yûji Asada
Jun'ichi Haruta
Shôken Kunimoto
Kenjirô Nashimoto
Fûka Ohnishi

Season 9


Season 9, Episode 1: Episode #9.1

18 July 2013

Yûko Natori ... Aya Tsurumaru
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Ren Ohsugi ... Kozaburo imori (as Ren Ôsugi)
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Kana Wakisawa ... Lynne Tsurumaru

Aki Maeda ... Tomoko narimasu
Keizô Kanie ... Junnosuke takahara
Sayaka Aoki
Yoshiki Arizono
Kai Atô
Masami Horiuchi
Nobuyuki Katsube
Seminosuke Murasugi
Ichirô Ogura
Shirô Sano
Toshiya Tôyama

Season 9, Episode 2: Episode #9.2

25 July 2013

Yûko Natori ... Aya Tsurumaru
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Ren Ohsugi ... Kozaburo imori (as Ren Ôsugi)
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Kana Wakisawa ... Lynne Tsurumaru

Aki Maeda ... Tomoko narimasu
Keizô Kanie ... Junnosuke takahara
Ryo Amamiya
Hideyuki Kasahara
Saki Terashima
Yorie Yamashita

Season 9, Episode 3: Episode #9.3

1 August 2013

Yûko Natori ... Aya Tsurumaru
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Ren Ohsugi ... Kozaburo imori (as Ren Ôsugi)
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Kana Wakisawa ... Lynne Tsurumaru

Aki Maeda ... Tomoko narimasu
Keizô Kanie ... Junnosuke takahara
Toshiyuki Kitami
Yukimi Koyanagi
Miho Ohwada
Sanshô Shinsui
Yuta Yamazaki

Season 9, Episode 4: Episode #9.4

15 August 2013

Yûko Natori ... Aya Tsurumaru
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Ren Ohsugi ... Kozaburo imori (as Ren Ôsugi)
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Kana Wakisawa ... Lynne Tsurumaru

Aki Maeda ... Tomoko narimasu
Keizô Kanie ... Junnosuke takahara
Mayumi Asaka
Charu Inoue
Gamon Kaai
Masaki Kaji
Yûta Kanai
Marissa
Tatsuto Muranaka
Takamasa Suga
Miyako Taoka
Kenta Yamada
Miho Yasuda

Season 9, Episode 5: Episode #9.5

22 August 2013

Yûko Natori ... Aya Tsurumaru
Susumu Terajima ... Seigo narimasu
Ren Ohsugi ... Kozaburo imori (as Ren Ôsugi)
Tôru Masuoka ... Koji ikeuchi
Maki Kubota ... Kaho kawakita
Nobukazu Kataoka ... Masahiko hirabayashi
Kana Wakisawa ... Lynne Tsurumaru

Aki Maeda ... Tomoko narimasu
Keizô Kanie ... Junnosuke takahara
Mido Fukui
Kazuko Katô
Hiroshi Masuda
Saki Nagata
Asahi Uchida

You may add a new episode for this TV series by clicking the 'add episode' button